تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند.

در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج محمدحسن امین الضرب نماینده هیات تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم میخواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود.

اتاق بازرگانی تشکلی است که در آن تجار عمده و صاحبان صنایع برای هماهنگی فعالیتهای خود و چانه‎زنی با نهادهای حکومتی برای تامین منافعشان تلاش میکنند.

وظایف و اختیارات

طبق ماده ۵، وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی
ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سهگانه
همکاری با دستگاه‎های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق
ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‎های مشترک و کمیته‎های مشترک با آنها بر اساس سیاست‎های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
تشکیل نمایشگاه‎های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس‎های مربوط به فعالیت‎های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورز اتاق در چارچوب سیاست‎های نظام جمهوری اسلامی ایران
کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسههای مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‎های بازرگانی داخلی و خارجی
تشویق و ترغیب سرمایه‎گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه‎ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‎های اتاق
صدور کارت عضویت طبق آئین‎نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی
تشکیل اتحادیههای صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‎های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط
دائر کردن دوره‎های کاربردی در رشته‎های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور
تهیه، صدور- تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‎المللی بعهده اتاق ایران است با هماهنگی وزارت بازرگانی
تشکیل اتاق‎های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه

ارکان اتاق ایران

ماده ۶: ارکان اتاق ایران عبارت است از:
شورای‎عالی نظارت
هیأت نمایندگان
هیأت رئیسه

ماده ۷: ارکان اتاق شهرستان‎ها عبارت است از:
هیأت نمایندگان
هیأت رئیسه

ماده ۸: شورای‎عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‎شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رئیس مؤسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران
ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی است.

ماده ۹: وظایف شورای‎عالی نظارت عبارت است از:
بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‎ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رئیسه
سیاست‎گذاری و تعیین خط‎مشی‎های کلی اتاق‎ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن‎ها در قالب قوانین و مقررات مربوطه
رسیدگی به پیشنهادها و شکایتهای اتاق‎ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن‎ها

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت میکند. در جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت میکنند. همکاری با سازمانهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداریها از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد به شمار میرود. اتاق ایران بر اساس قانون، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب میشوند.

در دور هفتم انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در اسفند ۱۳۸۹، محمد نهاوندیان با کسب ۱۷۵ رای به ریاست این اتاق انتخاب شد. وی پس از طولانی شدن مدت حضور در دولت از ریاست اتاق ایران استعفا کرد و پس از آن غلامحسین شافعی جایگزین نهاوندیان شد.

اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد. داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات (عضویت در هیئت نمایندگان) آن است. این اتاق کمیتهٔ ملی اتاق بازرگانی بینالمللی در ایران است.

 

برای دریافت تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده از سوی اتاق ایران اینجا را کلیک کنید.

 

مطالب مرتبط
چه کسانی می‌توانند در انتخابات اتاق بازرگانی رای بدهند؟
آیین‌نامه‌های قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
مشاهده نظرات