معدن، بی رمق ترین بخش در انتخابات اتاق تهران و شهرستان ها

انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تهران و شهرستان ها در 4 بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برگزرا می شود که در این بین کشاورزی نخستین سال است که به جمع این بخش ها پیوسته است....


انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تهران و شهرستان ها در 4 بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برگزرا می شود که در این بین کشاورزی نخستین سال است که به جمع این بخش ها پیوسته است....

به گزارش صدای اقتصاد انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در تهران و شهرستان ها در 4 بخش بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی برگزرا می شود که در این بین کشاورزی نخستین سال است که به جمع این بخش ها پیوسته است و برای آن افراد کاندیدا می شود. اما در این بین نگاهی به آمار و تعداد کاندیداهای بخش های مختلف 10 روز قبل از برگزاری انتخابات در تاریخ 18 اسفند نشان می دهد که انتخابات اتاق ها در کدام بخش ها از رونق بیشتری برخوردار است و در کدام بخش ها رقابت سخت تر و شدید تر است.

با نگاهی به آمارها می توان متوجه شد که در بین این 4 بخش انتخابات در اتاق تهران و شهرستان ها بزرگ ترین و محبوب ترین بخش بازرگانی است که تعداد بیشتری هم در آن کاندیدا شده اند و البته در بین اعضا اتاق های سراسر کشور هم تعداد اعضا بیشتری دارند. اگر استان تهران که در آن 121نفر کاندیدای بخش بازرگانی هستند را کنار بگذاریم اصفهان بیشترین تقاضا در این بخش را دارد. در اصفهان 62 نفر برای بخش بازرگانی رقابت میکنند. بعد از اصفهان نوبت به گرگان است. در گرگان 33 نفر کاندیدای این بخش هستند. بعد از آن هم تبریز و بندرعباس با 32 نامزد در بخش های بعدی قرار گرفتهاند. در سوی مقابل برخی استانها نامزدهای کمی برای بخش بازرگانی دارند. در یزد فقط 10نفر تقاضای حضور در بخش بازرگانی اتاق را دارند. اردبیل، خرمآباد و کاشان هم هر کدام فقط 11کاندیدا در این بخش دارند. بخش بازرگانی از بین 40 عضو اتاق تهران 20 عضو و از بین 15 عضو اتاق های شهرستان ها 5 عضو در بخش بازرگانی انتخاب خواهد شد.

براساس آمارهای اعلام شده بعد از بخش بازرگانی بخش صنعت بیشترین تعداد کاندیداها را در انتخابات اتاق تهران و شهرستان ها به خود اختصاص داده است و در برخی از شهرستان ها حتی از بخش بازرگانی هم پیشی گرفته است. در تهران برای بخش صنعت 91 نفر اعلام نامزدی کرده اند و در شهرستان ها (33 اتاق) 519 نفر برای بخش صنعت نامزد شده اند. در مجموع در بخش صنعت در این دوره 601 نفر در سراسر کشور کاندیدا شده اند.

در بخش صنعت، اصفهان با 49 کاندیدا به عنوان صنعتی ترین استان کشور بعد از تهران قرار دارد و پس از آن نیز اراک و سنندج با 22نفر کاندیدا در رتبه های بعدی جای گرفتند و رتبه چهارم نیز با 21 نفر به قم و تبریز رسید. علاوه بر این ها در سوی مقابل و در انتهای جدول بخش صنعت نیز استان هرمزگان و اتاق بندرعباس قرار دارد که تنها 5 نفر در آن برای حضور در بخش صنعت شرکت کرده اند؛ 5 نفری که به دلیل سهمیه 5 نفری بخش صنعت در بین 15 کرسی اعضا اتاق شهرستان ها بدون رقابت شانس حضور در بین اعضا اتاق را دارند. در کنار بندرعباس می توان از بوشهر،یاسوج و زاهدان نیز نام برد که در بخش صنعت تعداد کاندیداهای آن ها کمتر از عدد 10 نفر است و بنابراین رقابت در آن ها چندان سخت نیست.

البته در این بین بخش معدن و کشاورزی کمترین رقابت را در جریان انتخابات دارد تا جایی که در برخی از استان ها و اتاق های شهرستانی مانند گرگان و کرمانشاه کسی برای حضور در بخش معدن کاندیدا نشده است. همچنین حضور دو نفر کاندیدا در بخش معدن اتاق های قم، بیرجند، بندرعباس، شهرکرد، یاسوج و بوشهر نشان می دهد که پیش از برگزاری انتخابات تکلیف این استان ها در این بخش مشخص است. در بخش معدن بیشترین تعداد کاندیداها بعد از 19 نفر در تهران مربوط به سنندج و خرمشهر با 9 و 8 کاندیدا است.

در بخش کشاورزی نیز که برای اولین بار است در انتخابات اتاق تهران و شهرستان ها شخصیت مستقل پیدا کرده است در مجموع 152 نفر در ثبت نام کردهاند که 26نفر از آنها از تهران، 13نفر از تبریز و 10نفر از اردبیل هستند. اما در بعضی شهرها مانند کاشان هیچ فعال اقتصادی در بخش کشاورزی نامزد نشده است. علاوه بر این به خاطر استقبال اندک از بخش کشاورزی در همدان، یاسوج، قزوین، سمنان و بندرعباس پیش از برگزاری انتخابات تکلیف مشخص شد

مشاهده نظرات