هزینه سبد یک خانوار کارگری 2.3 میلیون تومان + لیست اقلام

میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و 353 هزار تومان اعلام شد.

این رقم که با جمع آوری اطلاعات از کلیه استانهای کشور و با همکاری کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یک خانوار کارگری در کشور را دو میلیون و 353 هزار تومان نشان میدهد.

در همین زمینه علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - گفت: هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان شهرهایی همچون تهران بالاتر از این رقم است که علت تفاوت آن در سهم مسکن و حمل و نقل است.

به گفته وی این رقم در استان تهران 2 میلیون و 850 هزار تومان و در سایر استانها از یک میلیون و 560 هزار تومان تا سه میلیون و 100 هزار تومان متغیر بوده است.

خدایی افزود: رقم دو میلیون و 353 هزار تومان میانگین کشوری و ماحصل جمع بندی نهایی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در سراسر کشور است.

از مجموع 100 درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سهم خوراکیها با 35.7 درصد و سهم مسکن با 21 درصد بیشترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است.

بخشهای حمل و نقل با 9.77 درصد، بهداشت و درمان با 6.37 درصد، پوشاک و کفش با 5.8 درصد، لوازم و اثاث خانوار با 5 درصد، تحصیل و آموزش با 4.24 درصد و کالاهای متفرقه با 4.75 درصد در ردههای بعدی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، خدمات با 3.61 درصد، تفریحات و سرگرمیها با 1.91 درصد و هتل و رستوران با 1.69 درصد به ترتیب کمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای کارگری را داشته است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات