نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مجلس دست دولت را در حذف یارانه‌ها باز گذاشت/ 2 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دست دولت را در بودجه سال آینده باز گذاشت تا نسبت به حذف یارانه ‌دهک‌های پردرآمد جامعه تدبیری بیندیشد.

منصور حقیقتپور در اردبیل اظهار کرد: 30 هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمندی یارانهها پیشبینی شده که این مبلغ در اختیار دولت قرار داده شده تا با در نظر گرفتن حمایت از تولید، بخش درمان و بیمه بیکاری نسبت به پرداخت یارانه اقشار کمدرآمد خدمات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: چهار هزار میلیارد تومان قرار است از این محل به بخش درمان و 2 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص داده شود و برای بخش تولید نیز رقم مورد نظر را پیشبینی کند تا مابقی درآمدها از محل هدفمندی یارانهها را به عنوان کمک نقدی به طبقات آسیبپذیر اختصاص دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا هدف دولت و مجلس بر این است تا از بخشهای مختلف حمایت شده و منابع هدفمندی یارانهها به شکل صحیح هزینه شود.

گویش آذری متفاوت از زبان آذری است

حقیقتپور در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات اخیر و برخی از شایعات در مورد اظهارات وی در باب زبان ترکی گفت: بنده همه این سخنان ضد و نقیض را تکذیب میکنم چراکه حرف من این است ما آذریها دارای گویشی بودیم که این گویش آذری چیزی متفاوتتر از زبان ترکی و آذری است.

وی یادآور شد: گویش آذری متاسفانه در طول تاریخ از بین رفته و ما آذریها با زبان ترکی صحبت میکنیم در حالی که زبان و گویش 2 چیز متفاوت است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما آذریها ترک زبان هستیم و به وجود زبان ترکی به عنوان یک ظرفیت نگاه میکنیم و به آن میبالیم که بسیاری از مسائل ما و حتی آیینها و آداب و رسوم ما به این زبان است.

حقیقتپور در پایان عنوان کرد: ما ترک زبانی را با ترک تباری متفاوت میدانیم چراکه ترک زبانی متفاوت از آن چیزی است که عدهای تصور میکنند.

مشاهده نظرات