گفت‌وگوی با روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها:

انتخابات بدون تنش و پرشور در جریان است

درحالی کمتر از 8 روز تا زمان برگزاری انتخابات اتاق تهران باقی مانده است که حواشی مربوط به انتخابات در فضای اقتصادی کشور آغاز شده است.

درحالی کمتر از 8 روز تا زمان برگزاری انتخابات اتاق تهران باقی مانده است که حواشی مربوط به انتخابات در فضای اقتصادی کشور آغاز شده است. انتخاباتی که قرار است در سراسر اتاقهای بازرگانی استانهای کشور برگزار شود. «تعادل» برای بررسی بیشتر فضای انتخاباتی در استانهای مختلف کشور به سراغ چند تن از اتاقیها رفته و از آنان جویای آرام یا ناآرام بودن فضای انتخاباتی شده است. برخی از آنان فضا را خارج از هرگونه تنشی میدانند و برخی دیگر بر این باورند که بهدلیل مفاد آییننامههای اتاق، محدودیتهایی در تعداد رایدهندگان بهوجود خواهد آمد. در ادامه گفتوگو با فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور را میخوانید:

زمان شعار دادن به پایان رسیده است

سیدرسول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان: فضای اتاق بازرگانی استان اصفهان در این دوره نسبت به دورههای پیشین بسیار بهتر شده است. دلیل این تغییر از دیدگاه من چندین مورد است که میتوان به فراگیر شدن انتخابات در میان تمام اعضا و از بین رفتن انحصارطلبی اشاره کرد. ازسوی دیگر یکی از گروههایی که در انتخابات امسال شرکت کرده است، طی فراخوانی از تمام اعضا خواسته که در انتخابات شرکت کنند و همین موضوع نشان میدهد که دوره انحصارطلبی در اتاقها رو به پایان است. با این حال تعداد نامزدها نسبت به دورههای قبل بیش از 4برابر گذشته شده و همین موضوع دلیلی برای رقابتهای تنگاتنگ بین نامزدها شده است. حضور فراگیر افراد در انتخابات باعث شده که تقابل نقطهنظرها، اهداف و برنامهها مطرح شود و همین موضوع رایدهندگان بیشتری را جذب خواهد کرد. ازسوی دیگر اعضای اتاق که صاحبان اصلی اتاق محسوب میشوند نیز با انتخاب فردی که دارای واجد شرایط بهتر و صاحب اندیشه و کارنامه بهتری است، اتاق را به سمت محیطی بهتر خواهند برد.

اما در میان هستند گروههایی که بهدلیل احساس خطر به بداخلاقیهای اتاق دامن میزنند؛ گروههایی که مشغول تخریب سایر گروهها و دروغ پراکنی هستند. با این حال زمان چنین کارهایی در اتاق به سرآمده و باید به شعار دادن در اتاق پایان داد.

انتخاباتی بدون تنش

محمدسعید نقشزادیان، رییس اتاق بازرگانی کردستان: انتخابات اتاق بازرگانی استان کردستان بدون هیچگونه تنشی درحال پیگیری است. این درحالی است که علاوه بر همکاری مستمر تمام اعضا تاکنون شاهد هیچگونه مشکلی نبودهایم. ازسوی دیگر تیمی که قرار است در راس قرار گیرد تا حدودی مشخص شده است که صلاحیت این گروه مورد تایید بسیاری از اعضای این استان قرار گرفته است. البته در سالهای پیش از این نیز اتاق سنندج جزو اتاقهایی بوده که بدون داشتن تنش و اختلاف به فعالیت خود ادامه داده است. درخصوص ارزیابی از اقبال رایدهندگان در این استان نیز بسیار امیدوار هستم که با استقبال رایدهندگان مواجه شویم و حضور چشمگیری داشته باشند.

رقابتی بدون خدشهدار کردن و تخریب

کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه: فضای انتخابات همانند سالهای قبل بهخوبی درحال برگزاری است. تمام سعی و تلاش ما بر این بوده که در این دوره نیز فضای رقابتی بین نامزدها را به سمت و سوی دوستانه پیش بریم. زیرا بر این باورم که تمام این افراد بعد از انتخابات نیز میخواهند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و نباید انتخابات باعث دورشدن اعضا از یکدیگر شود. ازسوی دیگر زمانی که مسایل اخلاقی به نحواحسن رعایت شود، دیگر شاهد رقابتهایی که به تخریب گروهی خاص یا خدشهدار کردن کاندیداها انجام شود، نخواهیم بود و لازمه این کار رعایت کردن حقوق افراد است. پیشبینی من برگزاری انتخاباتی پرشور در استان کرمانشاه است زیرا تمام شواهد و قرائن نشان میدهد که وضعیت خوب است و بهطور قطع بالای 80درصد از واجدین شرایط رای در این انتخابات شرکت خواهند کرد.

خبری از فضای آلوده نیست

جبار کیانی، رییس اتاق بازرگانی یاسوج: انتخابات اتاق بازرگانی نزدیک است و قاعدتا سنجیدن فضای انتخاباتی در اتاقهای مختلف کشور امری مهم تلقی میشود، چراکه امروزه حضور موثر اتاقهای بازرگانی بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست. ازسوی دیگر در یاسوج بهدلیل عملکرد اتاق بازرگانی و به نوعی رفتارهای مناسب، مجموعه هماتاقیها بدون هیچگونه تنشی به فعالیتهای انتخاباتی خود ادامه میدهند و خبری از فضای آلوده نیست و تمام اعضا در سایه صمیمیت و یکدستی در کنار یکدیگر رقابت میکنند. با این حال درخصوص تعداد رایدهندگان و استقبال آنان از انتخابات باید گفت که در استان ما تعداد اعضا محدود است اما باتوجه به علاقهمندی به سرنوشت اتاق و نقشآفرینی آن در فضای کسبوکار کشور پیشبینی میشود که انتخابات پرشوری برگزار شود.

عدم دخالت دولتیها در انتخابات

فریدون فرقانی، رییس اتاق بازرگانی شیراز: اگر بخواهیم فضای انتخابات در استان فارس را مورد بررسی قرار دهیم باید عنوان کنم که بهطور نسبی شرایط مناسبی وجود دارد. این درحالی است که با تاکیدهایی که مسوولان در چند وقت اخیر درخصوص عدم دخالت سازمانهای دولتی داشتهاند، توانسته به این فضا کمک شایانی کند. دخالت سازمانهای دولتی در اتاقهای بازرگانی به نوعی استقلال بخش خصوصی را خدشهدار میکند. اما سازمانهای دولتی بهدلیل عدم شفافیت در قانون اتاق بازرگانی و آییننامههای مربوطه فکر میکنند اتاق زیرمجموعه بخشهای خودشان هستند که این برداشت کاملا اشتباه است. به همین دلیل به خود اجازه این حق را میدهند که درمورد انتخابات اتاق هم دخالت داشته باشند و به استقلال اتاق خدشه وارد کنند. با این حال امیدوارم در دوره هشتم اتاق بازرگانی انتخابات با سلامتی برگزار شود و ابهاماتی که در قانون آن وجود دارد، برطرف شود و مسوولان دولتی اتاق بازرگانی را به رسمیت بشناسند. درخصوص مشارکت رایدهندگان باید گفت که بهدلیل محدودیتهای که در آییننامهها گنجانده شده است، قاعدتا در رایگیری شاهد کاهش خواهیم بود.

منبع: روزنامه تعادل
مطالب مرتبط
هشدار نسبت به ورود نمایندگان سه گروه به انتخابات اتاق
مشاهده نظرات