جزئیات ملاقات انتخاباتی اتاقی‌ها با جهانگیری

میرمحمد صادقی با اشاره به نشست اعضای اتاق ایران با اسحاق جهانگیری ، گفت: وی در این نشست تاکید کرد که بخش خصوصی باید در انتخابات اتاق از خود بلوغ نشان داده و دولت هیچ نقشی در انتخابات اتاق نخواهد داشت.

علاء میر محمد صادقی در گفتوگو با اقتصادنیوز با بیان این که از نظر من دولت باید در انتخابات پیش رو کاملا بیطرفانه عمل کند، اظهار کرد: دولت باید ناظر بر انتخابات اتاق باشد و بخش خصوصی باید خود تلاش کند افراد صالح و مورد اعتماد خود را انتخاب کند.

وی ادامه داد: در ملاقاتی که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم نقش دولت در انتخابات اتاق مطرح شد و وی تاکید کرد که دولت نظر و تصمیمی در انتخابات اتاق ندارد.

میرمحمد صادقی با اشاره به نشست اعضای اتاق ایران با اسحاق جهانگیری ، گفت: وی در این نشست تاکید کرد که بخش خصوصی باید در انتخابات اتاق از خود بلوغ نشان داده و دولت هیچ نقشی در انتخابات اتاق نخواهد داشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که البته کاندیداهایی که وابستگیهای سیاسی نیز دارند قطعا آن وابستگی نقشی در رای آودن آنها ندارد، اظهار کرد: اعضای اتاق بازرگانی و شرکتکنندگان در انتخابات اتاق در زمان انتخابات به افرادی رای میدهند که خود شناسایی کرده یا میشناسند و وابستگی به مقامهای دولتی در انتخاب شدن آنها تاثیری ندارد.

وی در پایان با بیان این که اعضای اتاق بازرگانی از طبقه خاصی هستند و و رای خود را به کسانی که نمیشناسند نمیدهند، اظهار کرد: شرکت کردن افرادی که برخی چهرههای سیاسی در دولت از بستگان آنها هستند منعی ندارد اما بهرهمند شدن از برخی امتیازات به واسطه این وابستگی نامطلوب است.

مشاهده نظرات