صنایع لبنی شیرخام را۱۱۵۰ تومان می‌خرند/ مردم لبنیات گران نمی‌خرند

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با بیان اینکه متوسط قیمت خرید شیرخام توسط کارخانجات از تولیدکنندگان ۱۱۵۰ تومان است، گفت: در برخی مناطق کارخانجات صنایع لبنی قیمت خرید شیرخام را کاهش داده‌اند.

سعید سلطانی سروستانی با بیان اینکه در برخی مناطق کارخانجات صنایع لبنی قیمت خرید شیرخام را کاهش دادهاند، اظهار داشت: یک ماهی است که طبق اعلام مدیرعامل اتحادیه دامداران کرمان، کارخانجات قیمت خرید شیرخام از دامداران را کاهش دادهاند، ضمن اینکه در شیراز نیز اعلام کردهاند شیر زیاد است، دریافت آن را سهمیه بندی کردهاند و دامداران را تحت فشار قرار دادهاند.

وی با بیان اینکه مصوبه خرید شیرخام به قیمت ۱۴۴۰ تومان هیچگاه توسط کارخانجات اجرایی نشد، گفت: کارخانجات به ندرت شیرخام را به قیمت ۱۲۰۰ تومان از دامداران خریداری میکنند و متوسط قیمت خرید آنان ۱۱۵۰ تومان است.

سلطانی با اشاره به افزایش قیمت نهادههای دامی، اضافه کرد: قیمت شیر و گوشت برای دامداران هیچ تغییری نکرده و این قشر دارد مورد ظلم قرار میگیرد. تولیدکنندگان زیان میکنند، عدهای خاص سود میبرند و مصرف کننده نیز کالا را با قیمتی چندبرابری دریافت میکند.

وی در مورد برخی مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش تقاضا سبب گرانی برخی فراوردههای لبنی شده است، افزود: در کشورهای دیگر زمانیکه تقاضا بالا میرود، قیمتها کاهش مییابد و این امری منطقی است، چراکه وقتی حجم معامله افزایش مییابد سود بیشتری حاصل میشود اما در کشور همه چیز متفاوت است.

سلطانی با بیان اینکه وقتی قیمت لبنیات گران میشود مردم خرید نمیکنند، گفت: مردم توان خرید ندارند، ضمن اینکه اجرای مبحث عرضه و تقاضا برابر با کاهش مصرف لبنیات در سفره خانوار است.

وی ادامه داد: زمانی که در برخی مناسبتها قیمت محصولات بالا میرود، مردم از خرید آن خودداری کنند.

این اظهارات در حالی است که اخیرا صنایع لبنی اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات خود در بازار کردهاند.

برچسب ها: لبنیات دام
مشاهده نظرات