علی کریمی؛ نامزد کانون کارآفرینان توسعه گرا

هدف اصلی: توسعه اقتصادی، رفع موانع و مشکلات داخلی و بین‌المللی، حاکمیت سلامت و شفافیت فضای اقتصادی

هدف اصلی تمامی کسانی که برای حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نامزد شده‌اند، باید توسعه اقتصادی کشور، رفع موانع و مشکلات داخلی و بین‌المللی، حاکمیت سلامت و شفافیت بر فضای اقتصادی و در کل سربلندی ایران باشد.‏


گروه بازرگانی: هدف اصلی تمامی کسانی که برای حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نامزد شدهاند، باید توسعه اقتصادی کشور، رفع موانع و مشکلات داخلی و بینالمللی، حاکمیت سلامت و شفافیت بر فضای اقتصادی و در کل سربلندی ایران باشد.‏

علی کریمی از نامزدهای حضور در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران، با بیان این مطلب افزود: همه فعالان اقتصادی اعم از کسانی که در این انتخابات نامزد حضور در هیات نمایندگان شدهاند و همینطور صاحبان کارت بازرگانی به عنوان رأی دهندگان با حرکت در مسیر هم افزایی و کنار گذاشتن اختلاف نظرها باید به پیشرفت اقتصاد کشور بیندیشند.‏

مدیرعامل اسبق شرکت سهامی فرش ایران گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش اثرگذاری و حضور پررنگتر اتاق بازرگانی بودهایم که به ارتقاء جایگاه بخش خصوصی کمک کرده است، موضوعی که باید در دوره آتی بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.‏

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد مناسب دولت و توجه به بخش خصوصی امید میرود در دوره آتی شرایط برای افزایش تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد حضور اثرگذارتر اتاق بازرگانی باشیم.‏

کریمی با اشاره به اینکه در دوره هفتم خصوصا از زمان آغاز به کار دولت یازدهم ارتباط مناسبی از طریق اتاق بازرگانی بین دولت و بخش خصوصی برقرار شد، اظهارداشت: این شرایط اجازه میدهد تا بخش خصوصی بتواند توانمندی فکری خود را اثبات کرده به عنوان بازویی توانمند به دولت کمک کند.‏
وی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی و فضای انتخاباتی موجود، افزود: شرط افزایش بهرهوری وجود رقابت و تضارب آراء است، اما باید مراقبت کرد که این رقابت به تقابل منفی و جبههگیری در برابر هم منتهی نشود.‏

کریمی در پایان با اشاره به اینکه سلامت فضای رقابتی انتخابات به ورود افراد توانمند و اثرگذار به اتاق بازرگانی منجر خواهد شد، گفت: نتیجه این روند در نهایت به شکلگیری اتاقی منتهی خواهد شد که دغدغه ملی و توسعه اقتصادی کشور اولویت آن خواهد بود.‏

مشاهده نظرات