مسافرکشی با خودرو و بنزین رایگان دیگران!

چگونه می‌توان با خودرو و بنزین متعلق به دیگران، مسافرکشی کرد و تمام درآمد را نیز در جیب خود گذاشت؟

شاید در نگاه اول تنها راهی که میتوان با خودروی دیگران مسافرکشی کرد، استفاده از خودروی دوستان و اقوام باشد،اما نکته مهم این است که در صورت امانت گرفتن خودروی دوستان و اقوامتان نیز خودتان باید پول استفاده از بنزین را پرداخت کنید اما بعضیها راهی یافتهاند تا پولی برای خرید بنزین لازم برای مسافرکشی، پرداخت نکنند.

این راه، استفاده از خودروهای نو و صفر کیلومتری است که از کارخانه تولیدکننده به مقصد نمایندگی فروش و تحویل به خریدار، از کارخانه ترخیص میشود اما رانندهای که مسوول رانندگی و رساندن خودرو است ترجیح میدهد مسیر را خالی نرفته و با خودروی دیگران، کسب درآمد نیز بکند.

در خیابانها و بهویژه بزرگراههای تهران گاه خودروهای نویی دیده میشوند که فاقد پلاک بوده و پشت شیشه عقب خودرو، عبارت "ویژه حمل" دیده میشود. در این موارد اگرچه راننده کارمند شرکت خودروساز بوده و وظیفهاش رساندن خودرو به محل نمایندگی فروش است اما برخی از این افراد، در مسیر اقدام به مسافرکشی نیز میکنند بیتوجه به اینکه خریداران دوست ندارند از خودروی نو آنها برای مسافرکشی استفاده شود.

در این زمینه یک مقام مسوول در صنعت خودرو با بیان اینکه این موارد رایج نیست، اظهار میکند: رانندهای که مسوولیت تحویل خودرو از کارخانه به محل نمایندگی فروش را بر عهده دارد، امانتدار کارخانه تولیدکننده و مشتری بوده و اکثریت آنها به خوبی به وظیفه خود عمل میکنند.

وی با بیان اینکه ممکن است تعداد کمی نیز چنین تخلفاتی را مرتکب شوند، خاطرنشان میکند: در این زمینه به شرکتهای تولیدکننده خودرو پیشنهاد خواهیم کرد هنگام خروج خودروی نو از کارخانه، بر روی تمام درهای خودرو به جز در سمت راننده، برچسبی نصب کنند تا امکان وقوع چنین تخلفاتی به صفر برسد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات