رای‌ وکالتی در انتخابات اتاق بازرگانی منتفی شد

شب گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابت اتاق بازگانی مصوب کرد که دادن رای‌های وکلاتی در انتخابات دوره هشتم منتفی شده‌است.

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس جدیدترین تصمیم شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی دادن رایهای وکالتی غیر ممکن میشود.

خبرنگار اقتصادنیوز کسب اطلاع کردهاست که در جلسه دیروز شورای عالی نظارت بر انتخابت اتاق بازرگانی یکی از چالش برانگیزترین روشها برای کسب آراء بیشتر، غیر ممکن اعلام شدهاست.

پیش از این در دورههای قبلی انتخابات اتاق دارندگان کارت بازرگانی به افراد دیگری وکالت میدادند تا به جای آنها در صندوقها رای بیاندازد.

به گفته برخی از اعضای فعلی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی این موضوع باعث جمعآوری بسیاری از کارتهای بازرگانی و انداختن رای در صندوقها به نفع برخی از کاندیداها بود.

اما در این دوره دادن رایهای وکالتی منتفی و دارندگان کارت بازرگانی خود باید به پای صندوقهای رای آمده و کاندیدای خود رای دهند.

مشاهده نظرات