نعمت زاده: هیچ دخالتی در انتخابات اتاق نداریم/حمایت از گروه‌ها در شان ما نیست/آزادترین انتخابات را برگزار می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در قامت رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی علی‌رغم این که توصیه‌هایی را به بخش خصوصی برای شرکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان بخش خصوصی می‌کند،

وزیر صنعت، معدن و تجارت در قامت رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی علیرغم این که توصیههایی را به بخش خصوصی برای شرکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان بخش خصوصی میکند، بارها تاکید میکند که حمایت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از گروهی خاص تخلف است و اصلا این قبیل حمایتها در شان وی نیست.

نعمتزاده همچنین توضیحاتی را در مورد رد یا تایید صلاحیتهای کاندیداها میکند و بر اساس اظهارات وی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هیچ استعلامی از نهادهای غیر از اتاق دریافت نمیکند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گفتوگو در پاسخ به این سوال که در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی سیاستها و مواضع دولت در مورد انتخابات اتاق بازرگانی چیست؟ اظهار کرد: خوشبختانه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی هم که اخیرا به آن ملحق شده یک نهاد 100 درصد بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: طبق قانون این نهاد در اختیار بخش خصوصی است و در انتخابات آن فقط یک هیات عالی بر آن نظارت دارند که رئیس آن نهاد نظارتی وزیر بازرگانی وقت است که حالا بنده هستم و ترکیبی از چند وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد یا وزارت کشاورزی و البته خود اتاق بازرگانی که بر روند انتخابات، حسن انجام انتخابات و رسیدگی به شکایت نظارت دارند.

نعمتزاده با بیان این که رسیدگی به شکایات در انجمن نظارت بر انتخابات سه مرحله دارد، بیان کرد: هم هیات نظارت در استانها، هم انجمن نظات بر انتخابات در مرکز و در نهایت شورای عالی بر شکایات رسیدگی میکنند. ما دیروز دومین جلسه شورای عالی را داشتیم که از آنجایی که ثبتنام تمام شده بررسی شکایات آغاز شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه فقط پنج شکایت رسیده که آنها نیز مواردی بودهاست که بر اساس آن افراد شاکی نتوانسته بودند به موقع ثبتنام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که دیروز در شورا این موارد مطرح و برای آنها تصمیمگیری شد و انشاءالله امروز و فردا اسامی را در سایت میگذارند که مردم بدانند چه کسانی کاندید هستند، تصریح کرد: در حال حاضر حدود 1600 کاندیدا از 34 مرکز داریم که 31 عدد آنها مرکز استان و سه استان مستقل شامل خرمشهر، آبادان و کاشان است که این اتاقها از قبل مستقل بودهاند.

هیچ دخالتی در انتخابات اتاق بازرگانی نداریم

وی افزود: ما به عنوان دولت هیچ گونه دخالتی در انتخابات نداریم و نخواهیم داشت و به همه دوستان هم این توصیه را کردهایم که دخالت نکنند. تنها چیزی که ما حضور داریم همین بحث نظارت بر حسن اجرای قانون است و خود بخش خصوصی انتخابات را اجرا میکند. مثلاً در انجمنی که من عرض کردم باز چهار نفر به انتخاب رئیس اتاق ایران و یک نفر هم به انتخاب وزیر صنعت و معدن و تجارت است که این پنج نفر در سطح کشور به انتخابات رسیدگی میکنند و مرحله آخر شورای عالی نظات بر انتخابات ، خود اتاق و اعضا بر امو رسیدگی می کنند.

توصیههای انتخاباتی نعمتزاده به بخش خصوصی

نعمتزاده با بیان این که تاکیدی که ما در مجامع، نشستها و گفتوگوها کردیم این است که اولا کسانی کاندید شوند که منافع عموم مد نظرشان باشد دوما منافع کل بخش خصوصی در نظرشان است، گفت: آنهایی که میخواهند انشاءالله در هجدهم اسفندماه رای بدهند آنها هم سعی کنند به افرادی رای دهند که میتوانند برای جامعه صنعتی، کشاورزی، معدنی و تجاری کشور مفید باشند. به جای اینکه خدای ناکرده فقط منافع بنگاهها یا شخص خودشان را در نظر بگیرند منافع عام را هم در نظر داشته باشند. صاحبنظر باشند. ایده داشته باشند. حرف بزنند. حرف بشنوند و خوشبختانه من فکر میکنم با این تنوعی که در کاندیداها و طیفها به وجود آمده یک چنین شرایطی انشاءالله فراهم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره احتمال حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از برخی گروها گفت: تخلف است. در یکی از روزنامهها دیدیم مطرح شده بود که از آنجایی که مشاور امور بانوان وزارتخانه با حدود 55 نفر کاندیدای زن جلسهای داشته استند گفته شده که وزارتخانه از گروه خاص حمایت می کند اما حمایت از خانمها نه در طیف خاصی، بلکه در عام بود. مشاور ما نیز در ان جلسه سیاستهای کلی را مطرح کردند که ما میخواهیم خانمها حضور بیشتری در اتاقهای بازرگانی داشته باشند. حالا چند نفرشان رای میآورند و انتخاب میشوند نمیدانم.

حمایت از گروههای انتخاباتی اتاق در شان ما نیست

وی در پاسخ به این سوال که شما از گروه خاصی حمایت میکنید؟ گفت: نه، دروغ است، اصلاً. غیرقانونی است و اصلاً در شأن ما نیست. خواسته ما این است ما دخالت نکنیم و کاندیداها تا آنجایی که میشود برای منافع عام فکر کنند. حتی اگر اعضای اتاق غیر از این را هم بخواهند ما کاری نداریم ولی توصیهمان این است.

نعمتزاده درباره این سوال که گروههای خارج از اتاق از جمله برخی نهادها روی بعضی از نامزدها اعمال نظر کردهاند و میخواهند رد صلاحیت کنند،گفت: طبق قانون ما هیچ گونه سوال، جواب، رد صلاحیت و غیره نداریم. ببینید برخی از قوانینی که ما داریم مثلاً میگوید که باید دارای مذاهب رسمی باشد این موارد در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بررسی میشود.

وزیر صنعت معدن و تجارت ،گفت: نمیدانم تنها چیزی که در قانون آمده این است که کاندیدا نباید حکم کیفری داشته و از حقوق عمومی برخوردار شود. سه سال سابقه کار داشته باشد و غیره. هیات نظارت هم اینها را به این شکل چک میکنند.

وی در این گفتوگو با تاکید بر این که بنابراین چک کردن این شرایط بر عهده انجمن است و شاید چندصد نفری که این شرایط را نداشتند یا کارت نداشتند، یا کارتشان را تمدید نکردند، از سوی انجمن رد صلاحیت شوند،اظهار کرد: ولی غیر از این ما هیچ کاری نداریم و هیچ دخالتی نداریم و نه در قانون پیشبینی شده و نه ما اقدامی انجام دادیم. حالا ممکن است دستگاههایی در کشور باشد که مواردی از جمله این که خدایناکرده یک کسی پرونده دارد و متهم به جاسوسی است را اعلام کنند. دستگاه ذیربطش بیاید بگوید آقا شما چنین مشکلی دارید صلاح نیست که شما کاندید شوید، این ربطی به دخالت دولت ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: مثلا ممکن است برخی از این دستگاهها اعلام کنند که یک کسی ممکن است عضو یک گروهک غیرقانونی باشد. اینها ربطی به دولت ندارد. دستگاههای ذیربطشان ممکن است بررسی کنند ولی نه استعلام میشود از آنها، نه سوال و جواب و نه دولت دخالت میکند. یعنی به نظر من این آزادترین انتخابات بخش خصوصی است و خودش به نظر من محاسن زیادی دارد.

محمد آزاد - ندا کمرئی

 

مشاهده نظرات