عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تهدید پتروشیمی‌ها را به گوش رییس‌جمهور می‌رسانیم

طی هفته گذشته در بازار پتروشیمی پیشامدهای غیرمنتظره‌یی رخ داد، به‌طوری که بعد از اعلام نرخ‌های جدید محصولات پتروشیمی برای مبادله در اسفند که هر ماه ازسوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی برای مبادله در بورس کالا اعلام می‌شود، قیمت‌ها تنها دو روز بر معاملات بورس حاکم بود و از دوشنبه هفته گذشته نرخ‌ها به‌طور عجیبی بالا رفت.

رییس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی درمورد دلایل بالا رفتن قیمت محصولات بهصراحت عنوان میکند، پس از افت قیمت پایه محصولات در ابتدای اسفند، برخی مجتمعهای پتروشیمی اعلام کردند درصورت پایدار ماندن قیمتهای فعلی، محصولات را از بورس کالا خارج میکنند. این تهدید پتروشیمیها در شرایطی رخ میدهد که عرضه محصولات در بورس کالا، مصوبه دولت در مرداد امسال بوده و به تعبیر دیگر پتروشیمیها مصوبه دولت را تهدید کردهاند. از طرف دیگر مجتمعهای پتروشیمی در تیر امسال در شرایطی مجوز احتساب نرخ محصولاتشان از ارز مبادلهیی به ارز آزاد را گرفتند که نیاز داخل را از طریق بورس کالا تامین کنند، اما شواهد نشان میدهد که آنها علاوه بر اینکه به خواسته خود -یعنی فروش کالاها با ارز آزاد- رسیدهاند، بهدنبال خروج معاملاتشان از بازار شفاف بورس کالا هستند تا بهدور از رصد نهادهای نظارتی و بازرسی، در بازار جولان دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به اینکه متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صنعت پتروشیمی برخوردی با برخی مجتمعهای پتروشیمی نمیکند، گفت: دولت در ماههای گذشته برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت محصولات مختلف همچنین ایجاد بازار رقابتی در دادوستد کالاها، طی مصوبهیی تولیدکنندگان کالاها ازجمله مجتمعهای پتروشیمی را ملزم به تامین نیاز بازار داخل از طریق بازار قابل رصد و شفاف بورس کالا کرد.

محمد بیاتیان افزود: در این بین برخی پتروشیمیها بهجای کاهش قیمت محصولاتشان در بورس کالا متناسب با شرایط جهانی، اقدام به عرضه خارج از بورس محصولات آن هم با نرخهای ارزان میگیرند تا زمینه خروج مبادلات از بورس کالا را فراهم کنند.

بیاتیان به تهدید پتروشیمیها برای خروج محصولاتشان از بورس کالا اشاره کرد و افزود: فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا، امکانپذیر نیست مگر اینکه مجتمعهای پتروشیمی با حمایتهای برخی افراد که خود از فعالان قدیمی صنعت پتروشیمی هستند، بتوانند موفق به عرضه بخشی از محصولاتشان در بازار آزاد شوند که شک نکنید، مجلس مانع این کار خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است، اگر بخشی از معاملات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود، خود دولت ضرر خواهد کرد، چراکه عواقب این کار تورم و نابسامانی در اقتصاد است. همچنین با این کار عملا دست پتروشیمیها برای قیمتگذاری و فروش به شیوههای مختلف باز گذاشته میشود.

بیاتیان تاکید کرد: ما در مجلس براساس قانون با مسایل برخورد میکنیم بههمین دلیل اینکه عامل تخلف کیست، برای ما تفاوتی ندارد، به این ترتیب نمیگذاریم برخی افراد بهدلیل منافع شخصی خود، بازی تازهیی را در بازار پتروشیمی شروع کنند و قانون را دور بزنند؛ در این زمینه حتما با پتروشیمیهایی که مصوبه دولت را اجرا نمیکنند، برخورد خواهد شد تا جایی که بهطور حتم خبرهای مربوطه را به گوش رییسجمهور خواهیم رساند.

وی در پایان گفت: نکته جالب اینجاست که پتروشیمی در ماههای قبل که شاهد افت قیمت نفت در بازارهای جهانی بودیم از افت محسوس قیمتها جلوگیری کرد، اما اکنون که قیمت نفت به ثبات رسیده به فکر افزایش قیمتها رسیده است. همه این عوامل در شرایطی رخ میدهد که افت قیمت برخی مواد پتروشیمی که موجب افزایش توان خرید صنایع پایین دستی میشود، در میان سودهای کلان پتروشیمی اصلا به چشم نمیآید.

مطالب مرتبط
ظهور پتانسیل‌های رشد در بورس
انتقاد از تعیین دستوری قیمت‌ پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا
برخی پتروشیمی‌ها محصول خود را خارج از بورس کالا عرضه می‌کنند
تولید و مصرف محصولات پتروشیمی مشخص نیست!
افزایش 10 درصدی تولید محصولات پتروشیمی در ایران
آمادگی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جهان برای حضور در ایران
مشاهده نظرات