نسبت به مدت مشابه پارسال محقق شد

افزایش 10 درصدی تولید محصولات پتروشیمی در ایران

مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از ابتدای امسال تاکنون نسبت به پارسال 10 درصد تولید محصولات پتروشیمی کشور افزایش یافته است.

به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا، علی محمد بساق زاده، درباره پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین واحد تولید اتیلن در منطقه خاورمیانه با ظرفیت تولید سالانه بیش از 2 میلیون تن گفت: فاز یک این پتروشیمی هم اکنون در سرویس بوده است و فاز دوم نیز در آینده نزدیک راهاندازی اولیه میشود.

وی با بیان این که برای راهاندازی این فاز در شرایط معمول یک کمپرسور، یک توربین و پنج کوره نیاز است، گفت: پیشبینی میشود با اضافه شدن فازهای تازه میدان مشترک گازی پارس جنوبی و تامین خوراک اتان فاز دوم این پتروشیمی اواسط اسفند ماه امسال راهاندازی شود.

مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که یکی از طرحهای که در سالهای گذشته در صنعت پتروشیمی ایران با هدف توسعه این صنعت و ایجاد اشتغال همراه با ارزشافزوده در حال انجام است، خط لوله اتیلن غرب است، گفت: فاز یک این خط لوله یک سال و نیم پیش از عسلویه تا کرمانشاه راهاندازی شد، از این رو هم اکنون با راهاندازی بخشی از این خط پتروشیمی منطقه ویژه بندر امام خمینی، پلیمر کرمانشاه، ایلام و نیز پتروشیمی لرستان از اوایل سال از اتیلن این خط لوله استفاده میکنند.

وی افزود: کار اجرایی فاز دوم خط اتیلن غرب به طول 400 کیلومتر از کرمانشاه تا مهاباد شروع و در مرحله پیش راهاندازی و خشک کردن است، امید است اواخر اسفندماه بتوانیم بخش دوم این خط لوله را آمادهسازی کنیم تا اتیلن را از کرمانشاه به مهاباد منتقل کنیم.

بساقزاده با اشاره به این که هم اکنون مشکل معارض خط لوله اتیلن غرب برطرف شده و کارهای اجرایی تا حدودی صورت گرفته است، گفت: بخشی از خوراک متان مورد نیاز واحدهای تازه و قدیم پتروشیمی در ایران، با راهاندازی فازهای جدید پارس جنوبی از جمله فازهای 18 و 17 و 16 و 15 و 12 برطرف شده و خوراک اتان نیز با راهاندازی واحدهای استحصال این ماده در فازهای جدید تامین میشود، همچنین تلاش میشود تولید انجیال یا گازهای همراه نفت خام به عنوان یکی دیگر از خوراکهای مجتمعهای پتروشیمی با توجه به شرایط موجود با افزایش تولید نفت خام کشور افزوده شود.

مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از خامفروشی گفت: پروژههایی که در این صنعت تعریف و مجوز به آنها ارائه میشود باید به صورت زنجیرهای بوده تا براساس این مجوز اولویت نخست تامین نیاز داخلی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: براساس هماهنگیهایی که میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی بر این است که پروژههایی تکمیل کنندهی زنجیرهی پاییندستی شناسایی؛ برآورد سرمایه و برگشت سرمایه شده و در اختیار شرکتهای خصوصی قرار گیرد، زیرا این امر به طرحهای زیربنایی مجتمعهای پتروشیمی کمک میکند.

مطالب مرتبط
انتقاد از تعیین دستوری قیمت‌ پایه مواد پتروشیمی در بورس کالا
برخی پتروشیمی‌ها محصول خود را خارج از بورس کالا عرضه می‌کنند
تهدید پتروشیمی‌ها را به گوش رییس‌جمهور می‌رسانیم
تولید و مصرف محصولات پتروشیمی مشخص نیست!
قیمت پایه محصولات پتروشیمی فردا اعلام می شود
آمادگی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جهان برای حضور در ایران
جهش دوم صنعت پتروشیمی از فاز 2 عسلویه
مشاهده نظرات