مطالبات صنعت پلاستیک و پلیمر از اتاق بازرگانی

نمایندگان اصلی صنایع پلیمر و پلاستیک کشور در انتخابات اتاق بازرگانی، مطالبات این صنعت از هشتمین دوره فعالیت اتاق‌های بازرگانی را تشریح کردند.

هوشنگ پارسا در این نشست به دغدغههای موجود بر سر راه فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: تعطیلات زیاد، بهره بانکی بالا و نوسان توزیع مواد اولیه از جمله این موارد است که موجب عدم توان رقابتی و جاگیر نشدن تولید در کشور میشود.
وی افزود: نگاه ملی به تولید در کشور کمرنگ است و هر روز تولید کوچکتر میشود که این به منزله کاهش اشتغال است.
پارسا شرایط تولید در کشور را بسیار بد دانست و گفت: همیشه دولتمردان هنگام انتخابات به نام تولید مطرح میشوند؛ اما پس از انتخابات آن را فراموش میکنند و همچنان با نفت سرگرم میشوند. هنگامی که سخن از رانت به میان میآید؛ به این معنی است که چیزی از سفره مردم برداشته میشود. تولید به یک کار اورژانسی نیاز دارد. راه نجات کشور تولید و آن هم تولید صادرات محور است.
هداوندی از دیگر کاندیداهای عضو ائتلاف پلاستیک و پلیمرنیز اظهار داشت: ما نه پتروشیمی، بلکه انرژی ارزان قیمت صادر میکنیم و این به دلیل قدرت چانهزنی بالای پتروشیمیها با دولت است؛ اما قدرت چانهزنی ما پایین است. در ادامه محسن صفایی با اشاره به تشکیل ائتلاف پلاستیک اظهار کرد: اتاق تنها جایی نیست که میتوانیم منشا اثر باشیم. بهتر این است که مسیر را به جهتی هدایت کنیم که بهترین و کاربردیترین افراد وارد اتاق شوند. درخصوص صادرات هیچگاه دولتهای ما عقیده راسخ به تولید محوری نداشته و همواره دلال محور بودهاند.
صفایی با اشاره به برنامه گروههای حاضر، اهداف آنها را مشترک عنوان کرد و افزود: با مطالعه برنامه همه گروهها متوجه میشویم که همه به دنبال بهسازی موضوعات برای اقتصاد کشور هستند و همه بر متحول کردن اقتصاد کشور تاکید دارند. عضویت در گروههای مختلف موجب تفاوت در اهداف نشده و همه در پی رشد اقتصادی در کشور هستند. این ائتلاف نیز به دنبال آن است و میخواهد در طراحی سرنوشت خود دخیل باشد. مهدی پورقاضی نیز ائتلاف پلاستیک و پلیمر را یک ائتلاف نمادین دانست و گفت: کاندیداهایی که دلسوز این صنعت هستند، میخواهند آن را به جایگاه واقعی خود برسانند و این نشانه یک اتحاد و همدلی در صنعت پلاستیک است. شهمیرزادی از دیگر کاندیداهای حاضر در این نشست در پاسخ به خبرنگاران گفت: در حوزه پتروشیمی مقام دوم دنیا را داریم و از این رو کشورهای دیگر به دلیل یکسری مزیتهای رقابتی که برای صنعت پلاستیک و پلیمر در کشور وجود دارد، به ما غبطه میخورند، اما ما شاهزادگان تهیدستی هستیم چون این مزیتها بهصورت همسان بین همه صنایع تقسیم نمیشود.
وی ادامه داد: در همهجای دنیا، دولت حامی صنایع است. هیچ اصلاحی، بدون  اصلاح اقتصاد کشور ممکن نیست و این تنها در فضای کلان و بهبود فضای کسب و کار کشور ممکن است. وی ادامه داد: کاندیداهای اتاق باید دارای جامعنگری باشند.

مطالب مرتبط
وضعیت شکننده بازار محصولات پلیمری
شرایط پلیمرها خوب نیست
قیمت‌ پایه‌ی محصولات پلیمری در نیمه‌ی دوم اسفند 93
دوگانگی در بازار پلیمرها
دورنمای روشن بازار محصولات پلیمری
مشاهده نظرات