برنامه های کانون کارآفرینان توسعه گرا برای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی

کمیته برنامه ریزی استراتژیک "کانون کارآفرینان توسعه گرا" در بیانه ای رسمی بخش دیگری از برنامه های کانون برای اتاق بازرگانی را منتشر کرد.

کمیته برنامه ریزی استراتژیک "کانون کارآفرینان توسعه گرا" در بیانه ای رسمی بخش دیگری از برنامه های کانون برای اتاق بازرگانی را منتشر کرد.

در این بیانیه که به امضای حسین سلطانی نیا رسیده ،هدف محوری کانون؛توسعه اقتصاد غیرنفتی و غیردولتی ایران اعلام شده و مشارکت مؤثر در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اقتصاد کلان و خرد کشور به عنوان آینده متصور برای اتاق بازرگانی هشتم اعلام شده است.

این بیانیه تمایز محوری اتاق هشتم با اتاق های قبلی در صورت موفقیت کانون کارآفرینان توسعه گرا را مبارزه برای توسعه بخش دولتی از طریق گسترش کسب و کار سالم و رقابتی عنوان کرده و از توانمند سازی و کوچک سازی دولت به عنوان یکی از استراتژی های اصلی نام برده است.

در این بیانیه همچنین درباره جزئیات این برنامه ها آمده است:

1. تدوین برنامه تسهیل انتقال از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی در کشور
   حدف دولتی ها و شبه دولتی ها از اقتصاد کشور
   بکارگیری نیروی متخصص و با تجربه در اداره اجرایی کشور
   بهبود فضای کسب و کار بویژه رسمی شدن بنگاه های غیررسمی
مبارزه با فساد در ابعاد مختلف

2. انجام اقدامات لازم جهت پیوستن هرچه سریعتر کشور به سازمان تجارت جهانی
   لزوم تغییر قوانین صادراتی به تفکیک مزیت های رقابتی کشور
   ایجاد ساختار مستقل برای تجاری سازی و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان
   بازنگری اساسی در قوانین و مقررات واردات و مبارزه با قاچاق
   مهندسی مجدد فرآیندهای صادراتی

3. کوچک سازی و توانمند سازی دولت در امور اجرایی کشور
   ورود نیروهای متخصص بخش خصوصی در هیأت مدیره سازمان ها و نهادهای اقتصادی بانک های دولتی
اجرای پروژه های تحقیقانی چابک سازی دولت با مشارکت دانشگاهها
توسعه چند جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی به منظور ایفای نقش هرچه بیشتر بخش خصوصی در مسئولیت های اجتماعی

4. تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی و بنگاههای چند ملیتی و بین المللی به کشور
   پیاده نمودن الگوی توسعه بنگاه داری کوچک و متوسط در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و      کشاورزی و ایجاد کمیسیون SMES در اتاق

 ایجاد هلدینگ های بزرگ تجاری / صنعتی برای جذب تکنولوژی های جدید و امکان ورود به بازارهای  جهانی

 امکان خرید برندها و نامهای تجاری مطرح جهت همکاری با بنگاههای متوسط و کوچک
   کارآمد نمودن و ترویج قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی

5. توسعه اقتصاد منطقه ای
   مشارکت مردم در تصمیم گیریهای منطقه ای 
   شورایی اداره کردن کشور
   خلق مزیت برای هر منطقه با مشارکت مردم
   توسعه محلی، مدیریت بحران های زیست محیطی، ایجاد اشتغال با احیاء و اتکاء به سرمایه های      اجتماعی

6. اصلاح نظام پولی و بانکی (بورس و اوراق بهادار)
7. نجات صنعت کشور از بحران موجود
8. کشاورزی مدرن
9. تجارت الکترونیک
10. هویت بخشیدن به کارآفرینان در تمامی عرصه ها

توضیح: برنامه اجرایی ردیف های 6-7-8-9 و 10 متعاقباً اعلام خواهد شد.

مشاهده نظرات