جهانگیری:

همه کارهای دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است/غرب دست از لجبازی بردارد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برخی اظهارات درباره سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: آنچه که از آغاز دولت یازدهم کار کرده‌ایم دقیقاً اقتصاد مقاومتی بوده است.

اسحاق جهانگیری، در مراسم افتتاحیه دستاوردهای گروه مپنا با بیان اینکه ریسک و جسارت شروع کار از لازمههای مدیریت است، اظهار کرد: کارآفرینی بدین معناست که کارآفرین فردی ریسکپذیر است.

وی با بیان اینکه ما از نظر اقتصادی در شرایط ویژهای قرار داریم به اعمال تحریمهای مختلف علیه ایران اشاره کرد و گفت: تحریمهای اعمالی علیه ایران دو آسیب و یک فایده برای کشور داشت.

جهانگیری با اشاره به آسیبها و تهدیدات تحریمها، افزود: تحریمها به جاهایی که به سیاستهای اقتصادی کلان مربوط میشد آسیب بسیاری زد. متأسفانه در این بخشهای سیاستگذاران کلان اقتصاد نتوانستند با اتخاذ سیاستهای مناسب آثار تحریمها را به حداقل برسانند و ما شاهد افزایش تورم و دچار شدن کشور به رکود و صرف درآمدهای هنگفت برای واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود داشت شدیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فایده تحریمها، خاطرنشان کرد: دشمن فکر می کرد که با اعمال تحریمها علیه ایران کشور زمینگیر میشود. اما این اتفاق نیفتاد و ما توانستیم روی پای خود بایستیم.

وی با اشاره به تلاش متخصصان و کارشناسان بخش برق در کشور برای کاهش آسیبهای ناشی از تحریمها، اظهار کرد: متخصصان برق ما توانستند با اتخاذ روشهای مختلفی که عمدتاً مبتنی بر فکر و دانش بود، کشور را با کمترین آسیب عبور دهند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه باید از همه مهندسان و متخصصان به ویژه فعالان در عرصه برق تشکر کنیم، خاطرنشان کرد: مهندسان و متخصصان ما توانستند هم توان صنعتی کشور را بالا ببرند و هم رتبه صنعتی کشور را افزایش بدهند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پاسخهای غرب در مورد بینتیجه بودن تحریمها علیه ایران، اظهار کرد: آنها فقط بخش هستهای را تحریم نکردند بلکه با تمرکز بر بخشهای صنعتی، دارویی و کالاهای اساسی زندگی مردم را هدف قرار دادند. اما امروز مشاهده میکنیم حتی در بخشهایی که به دلیل سوءمدیریت در دوران تحریمها با مشکل مواجه شده بود با اندکی تدبیر گشایشهایی ایجاد شده است.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دانشمندان کشور، با تأکید بر اینکه دنیا باید با ملتی که چنین دانشمندانی دارد با زبان منطق گفتوگو کند، اظهار کرد: ما علاقمند هستیم که حتماً با دنیا توافق و تفاهم کنیم. ما کشور بزرگی در منطقه هستیم و میتوانیم در حفظ و آرامش منطقه سهم اصلی را ایفا کنیم.

جهانگیری با بیان اینکه ما میتوانیم زندگی خود و کشورهای منطقه را توسعه دهیم، اظهار کرد: ما میتوانیم خیلی از مشکلات منطقه را برطرف کنیم و این شدنی است. با تعامل با دنیا میتوانیم حتماً توسعه خود و توسعه منطقه را بیشتر از قبل پیش ببریم.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امیدواریم غرب دست از لجبازی بردارد تا به توافق خوبی برسیم تا برخی از مشکلات برطرف شود.

وی همچنین به تلاش و توانمندی دیپلماتهای کشورمان در جریان مذاکرات هستهای اشاره کرد و گفت: ما مذاکرهکنندگان و دیپلماتهایی قوی داریم که به اعتراف طرفهای مقابل افرادی بسیار توانمند هستند و قادرند از عهده دفاع از حقوق ملت خود برآیند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت های خود با تأکید بر اینکه طی یک سال گذشته در زمینه خروج از رکود و تکیه دولت بر شرکتهای بزرگ بوده است، گفت: شرکتهای بزرگ لوکوموتیو توسعه در کشور هستند و زمانی که گفته میشود ایرانخودرو یا مپنا رشد داشتهاند این بدان معناست که دهها واحد با رشد مواجه بودهاند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه مپنا نماد افتخار ملی است، اظهار کرد: هر ایرانی باید به مجموعههایی همچون مپنا افتخار کند.

وی با اشاره به حوزه فعالیتهای شرکت مپنا افزود: مپنا در سه حوزه برق، نفت و گاز و ریل فعالیت میکند که این سه حوزه از جمله بخشهایی است که باید برای توسعه امروز و آینده ایران مورد محور قرار بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات امروز صنعت برق، خاطرنشان کرد: به دلیل سوء تدبیر و سوء مدیریتهایی که در گذشته اعمال شدهاند امروز مشکلاتی در حوزه برق وجود دارد که کار را دشوار کرده است. امیدواریم بتوانیم همانطور که در بخشهای دیگر به راهکارهای خوبی برای حل مشکلات رسیدهایم در تیم کلان اقتصادی نیز بتوانیم به راهکار خوبی دست یابیم.

وی با اشاره به اهداف و برنامههای کشور در بخش برق، خاطرنشان کرد: باید در آینده در زمینه برق در هر سال چندین نیروگاه چند هزار مگاواتی نصب کنیم.

جهانگیری همچنین با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزههای نفت و گاز و ریل، نفت و گاز را یکی از بزرگترین زمینههای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: یکی از مهمترین تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده است این است که بخش ریلی کشور به سرعت توسعه پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه مپنا در موقعیت فعلی نماد اقتصاد مقاومتی است، به برخی اظهارات مطرح شده درباره سیاستهای دولت در مورد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با تأکید بر اینکه همه اقداماتی که دولت از ابتدای کار خود انجام داده دقیقاً بر مبنای اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: ما در طول یک سال و نیم حضور در دولت تورم را کم و کشور را از رکود خارج کردهایم که اینها همه اقتصاد مقاومتی بوده است. ما همچنین در یک سال گذشته صادرات را توسعه دادهایم و واردات را محدود به کالاهایی کردهایم که به آن نیازمند هستیم.

وی در پایان با بیان اینکه در سال 89 حدود 64 میلیارد دلار واردات رسمی به کشور صورت گرفته اما تا پایان سال 93 این رقم به کمتر از 50 هزار میلیارد میرسد، گفت: امروز میتوان گفت که امسال برای اقتصاد کشور سال خوبی برای بخشهای مختلف بوده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات