آغاز تبلیغات خیابانی کاندیداهای انتخابات اتاق

پس از انتشار لیست گروه‌های رقیب در انتخابات اتاق بازرگانی از امروز نصب بنرها و تبلیغات رسما آغاز شد.

به گزارش اقتصادنیوز، هرچه به روز انتخابات نزدیک میشویم فعالیتهای انتخاباتی بیشتر میشود، به شکلی که از امروز کاندیداها با نصب بنرهای انتخاباتی از خود و اعضای لیستشان در خیابانهای نزدیک به اتاق بازرگانی کار تبلیغاتی خود را آغاز کردهاند.

همچنین بوروشورها و کاتالوگهای انتخاباتی از سوی این گروهها برای معرفی اعضا منتشر شده است.

بر این اساس حتی بر روی لباس اعضای بعضی از گروهها پیکسل گروهها نصب شده است.

مشاهده نظرات

دلیل اصلی گرانی سیمان چیست؟

راه و ساختمان

هفته‌نامه دانش نفت (شماره 738)

نفت، گاز و پتروشیمی

چرا مرغداران تجمع کردند؟

غذایی و کشاورزی