آغاز تبلیغات خیابانی کاندیداهای انتخابات اتاق

پس از انتشار لیست گروه‌های رقیب در انتخابات اتاق بازرگانی از امروز نصب بنرها و تبلیغات رسما آغاز شد.

به گزارش اقتصادنیوز، هرچه به روز انتخابات نزدیک میشویم فعالیتهای انتخاباتی بیشتر میشود، به شکلی که از امروز کاندیداها با نصب بنرهای انتخاباتی از خود و اعضای لیستشان در خیابانهای نزدیک به اتاق بازرگانی کار تبلیغاتی خود را آغاز کردهاند.

همچنین بوروشورها و کاتالوگهای انتخاباتی از سوی این گروهها برای معرفی اعضا منتشر شده است.

بر این اساس حتی بر روی لباس اعضای بعضی از گروهها پیکسل گروهها نصب شده است.

مشاهده نظرات