درآمدها و هزینه‌های سال 94 کل کشور مشخص شد

پرونده بودجه 94 با سقف 800 هزار میلیارد ریال بسته شد

نمایندگان مردم در خانه ملت درآمدها و هزینه‌های سال 94 کل کشور را مشخص کردند.

به گزارش به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه 12 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه 94 کل کشور، با ماده واحده این لایحه با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن درآمدها و هزینههای یکساله کشور مشخص شد.

براساس ماده واحده؛ بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون (8.449.599.804.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار و نهصد و نوزده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال (8.249.919.804.000.000) به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2.744.101.609.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.362.817.171.000.000) ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381.284.438.000.000) ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.596.988.000.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون (5.970.586.988.000.000) ریال

به دولت اجازه داده میشود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2.200.367.171.000.000) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (162.450.000.000.000) ریال (مابهالتفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام میگیرد:

اعتبارات هزینهای یکصد و هفده هزار میلیارد (117.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10.450.000.000.000) ریال

اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای استانی، دودرصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفتخیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعهیافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.

حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا میکند.

برچسب ها: مجلس بودجه
مطالب مرتبط
کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی در بودجه 94 / یارانه تولید 5200 میلیارد تومان تعیین شد
مشاهده نظرات

شرط خودکفایی ۵ محصول اساسی چیست؟

غذایی و کشاورزی

تولید پنبه به ۸۰ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

مازاد پیاز صادر می‌شود

غذایی و کشاورزی

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن