نتانیاهو توافق فعلی با ایران را یک توافق بد دانست

56 عضو دموکرات کنگره آمریکا سخنرانی نتانیاهو درباره برنامه هسته ای ایران را تحریم کرده‌اند و از حضور در محل سخنرانی نتانیاهو خودداری کرده‌اند.

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در کنگره گفت که سخنرانی من با اهداف سیاسی نیست. مهم نیست که کدام طرف قرار داریم چون شما در کنار اسرائیل ایستادهاید و روابط آمریکا و اسرائیل همواره فراتر از سیاستها بوده است.

اوباما هنگام حملات حماس و تهدید سفارت اسرائیل در قاهره از ما حمایت کرد

نخست وزیر اسرائیل اضافه کرد: از تمام کارهایی که اوباما برای اسرائیل انجام داده تشکر میکنم و اوباما هنگام حملات حماس و تهدید سفارت اسرائیل در قاهره از ما حمایت کرد و از حمایت کنگره از سپر دفاع موشکی گنبد آهنین قدردانی میکنیم.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد که رهبر ایران به زبان انگلیسی توئیت میکند که طی آن اعلام کرده که اسرائیل باید نابود شود. ایران نه تنها برای اسرائیل بلکه برای تمام جهان تهدید است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد: ایران بر چهار پایتخت بغداد، بیروت، صنعاء و دمشق سیطره یافته است. ایران سرگرم فریفتن ملتهاست و ما باید همه در کنار هم بایستیم تا مانع از حرکت ایران به سوی کشور گشایی و سیطره و تروریسم شویم.

وی افزود: ایران و داعش در حال رقابت برای دریافت تاج اسلام جهادی هستند و بدترین موضوعی که با آن مواجه هستیم خطر ترکیب تروریسم و سلاح هستهای است.

توافق هستهای پیشنهاد شده به ایران امتیازهایی را به تهران خواهد داد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: توافق هستهای پیشنهاد شده به ایران امتیازهایی را به تهران خواهد داد این در حالی است که رژیم ایران همچنان افراطی بوده و همچنان شعار "مرگ بر آمریکا" میدهد. رژیم کنونی در ایران همواره دشمن آمریکا خواهد بود.

وی افزود: زمانی که موضوع به ایران و داعش میرسد، دشمن دشمن شما همچنان دشمن شماست. شکست دادن داعش اما اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هستهای به معنای برنده شدن در نبرد اما شکست خوردن در جنگ است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته دوباره اعلام کرد که ایران همچنان در شفاف سازی درباره برنامه هستهای نظامی امتناع میکند و ایران نه یک بار بلکه دوبار تاسیسات هستهای مخفیانه در نطنز و قم ایجاد کرده، تاسیساتی که حتی کسی از ایجاد آن خبر نداشت.

وی افزود: ایران نه تنها بازرسان را شکست داد بلکه بازی بسیار خوبی برای مخفی کاری و فریب آنها انجام داد. ایران نیز همانند کره شمالی بازرسان بین المللی را شکست داد و این اقدام را در سالهای 2005، 2006 و 2010 انجام داده بود. ایران همانند کره شمالی قفلها را شکست و دوربینها را خاموش کرد و الان نیز هشدار میدهیم که طی 5 سال کره شمالی زرادخانهای با 100 بمب اتمی خواهد داشت.

هر توافق با ایران به این کشور دو امتیاز بزرگ میدهد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: صحیح است که محدودیتهای به خصوصی بر برنامه هستهای ایران اعمال خواهد شد و پایبندی ایران به محدودیتها توسط بازرسان انرژی اتمی نیز بررسی خواهد شد اما یک مشکل وجود دارد. شما خواهید دید که بازرسان نقض تعهدات را مشاهده خواهند کرد اما آنها قادر به جلوگیری در متوقف کردن این نقضها نیستند و در صورتی که ایران بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته، سانتریفیوژهای سریعتر و سریعتر کار کند و متوقف نشود، زمان گریز هستهای کوتاه تر و بسیار کوتاه تر خواهد شد و چون برنامه هستهای ایران به صورت گستردهای دست نخورده باقی خواهد ماند زمان گریز هستهای بسیار کوتاه خواهد شد که بر اساس برآورد آمریکا یک سال خوادهد بود اما بر اساس برآورد اسرائیل کوتاهتر است.

نتانیاهو گفت: در غیاب یک تغییر دراماتیک، ما قاطعانه میدانیم که هر توافق با ایران به این کشور دو امتیاز بزرگ میدهد. اولین امتیاز بزرگی که به ایران داده خواهد شد این است که زیرساختهای وسیع هستهای این کشور همچنان باقی خواهد ماند و زمان گریز هستهای کوتاهی برای ساخت بمب به این کشور میدهد و بر اساس این توافق، حتی یک تاسیسات نظامی ایران نیز از بین نخواهد رفت و هزاران سانتریفیوژ که برای غنی سازی اورانیوم به کار گرفته میشد همچنان دست نخورده باقی خواهند ماند و هزاران سانتریفیوژ به صورت موقت غیر فعال میشوند اما نابود نخواهند شد.

وی در ادامه سخنانش گفت: هم اکنون نیز ایران میتواند تاسیسات هستهای را که آمریکا و اسرائیل از آن خبر ندارند مخفی کند. همانطور که رئیس سابق بازرسان انرژی اتمی در سال 2013 گفت در صورتی که امروز هیچگونه تاسیسات اعلام نشدهای در ایران وجود نداشته باشد این برای اولین بار طی 20 سال است که این اتفاق میافتد. ایران بارها ثابت کرده که غیر قابل اعتماد است و به همین دلیل است که اولین امتیازی که بر اساس توافق هستهای به ایران داده میشود باعث نگرانی شدید است. این امتیاز به ایران زیرساختهای هستهای گستردهای میدهد و این امتیاز خطر واقعی را ایجاد میکند که به ایران این امکان را میدهد که با نقض توافق به ساخت بمب بپردازد.

ایران از قرار دادن شدن بحث موشکهای خود امتناع کرده است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سخنرانی خود در کنگره گفت: اما امتیاز دوم بزرگی که به ایران داده می شود بسیار خطرناک تر بوده چون ایران با پایبند بودن به توافق میتواند بمب بسازد چون به صورت مجازی تمامی محدودیتها بر برنامه هستهای ایران پس از ده سال برداشته میشود. امروز شاید 10 سال زمان زیادی به نظر میرسد اما برای زندگی یک ملت یک چشم زدن به شمار میآید. این یک چشم به هم زدن برای زندگی کودکان ماست. ما همگی این مسئولیت را داریم که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد زمانی که توانایی هستهای ایران به صورت مجازی بدون محدودیت خواهد بود و تمامی تحریمها برداشته خواهد شد. ایران در آن صورت برای ساخت توانایی هستهای گسترده که بر اساس آن بتواند بمبهای هستهای فراوانی تولید کند آزاد خواهد بود.

نتانیاهو گفت: رهبر ایران آشکارا این موضوع را گفته است. وی گفته که ایران برنامه دارد که 190 هزار سانتریفیوژ داشته باشد نه فقط 6 هزار سانتریفیوژ و نه 19 هزار سانتریفیوژی که هم اکنون دارد بلکه 10 برابر این تعداد، 190 هزار سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم. با این ظرفیت وسیع، ایران میتواند سوخت مورد نیاز برای یک زرادخانه گسترده را تولید کند و زمانی که این تصمیم را بگیرد این فقط چند هفته زمان خواهد گرفت.

وی افزود: دوست قدیمی من، "جان کری" هفته پیش تایید کرد که ایران مشروعیت داشتن سانتریفیوژهای گسترده پس از پایان توافق را خواهد داشت. من الان میخواهم که شما درباره آن فکر کنید. حامی پیشروی تروریسم در جهان تنها چند هفته برای غنی سازی اورانیوم برای یک زرادخانه سلاح هستهای زمان نیاز دارد و این با مشروعیت کامل بینالمللی خواهد بود. در ضمن، در صورتی که برنامه موشکهای بالستیک ایران بخشی از این توافق نباشد و تا کنون نیز ایران از قرار داده شدن این موضوع بر روی میز مذاکرات نیز امتناع کرده، ایران میتواند این زرادخانه هستهای را به گوشههای دور دست زمین از جمله تمام بخشهای آمریکا برساند.

نتانیاهو گفت: بنابراین دوستان من این توافق دو امتیاز بزرگ برای ایران خواهد داشت یکی رها کردن ایران با برنامه هستهای وسیع و دومی برداشته شدن محدودیتهای برنامه هستهای ایران طی یک دهه. این دلیل بد بودن توافق با ایران است. این مانع مسیر ایران به سوی بمب نخواهد شد بلکه مسیر ایران به سوی بمب را هموار خواهد کرد. بنابراین چرا باید این توافق بسته شود؟ چون آنها امیدوار هستند که ایران در سالهای آینده به سوی تغییرات بهتر حرکت کند یا آنکه آنها معتقدند که جایگزین این توافق بدتر خواهد بود؟

وی افزود: من مخالف این صحبت هستم. من اعتقاد ندارم که رژیم افراطی ایران پس از این توافق به سوی تغییرات بهتر خواهد رفت. این رژیم 36 سال است که در قدرت است و میل فزاینده تجاوز این کشور با گذشت هر سال افزایش مییابد. این توافق تنها اشتهای ایران را بیشتر خواهد کرد.

یش از برداشته شدن محدودیتها، جهان باید از ایران سه چیز را بخواهد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: آیا ایران پس از برداشته شدن تحریمها و قدرتمند شدن اقتصادش کمتر تهاجم خواهد کرد؟ اگر ایران هم اکنون و تحت تحریمها چهار کشور را به کنترل خود در آورده پس از برداشته شدن تحریمها چند کشور تحت سلطه آن خواهند رفت؟ آیا زمانی که ایران کوهی از نقدینگی را خواهد داشت کمتر به تامین مالی تروریسم خواهد پرداخت؟ چرا باید رژیم افراطی ایران به سوی بهتر شدن تغییر کند در حالی که در دو زمینه بهترین شرایط را خواهد داشت: افزایش خشونت گری و موفقیت در داخل.

نتانیاهو اضافه کرد: این سوالی است که همه در منطقه ما آن را می پرسند. همسایگان اسرائیل و همسایگان ایران میدانند که زمانی که اقتصاد ایران از قید و بند رها شود و مسیر واضحی به سوی بمب پیدا کند، تهاجمیتر خواهد شد و بیشتر از تروریسم حمایت خواهد کرد و بسیاری از این همسایگان نیز گفتهاند به این اقدام با حرکت به سوی دستیابی به بمب اتمی پاسخ خواهند داد. بنابراین این توافق باعث نخواهد شد که ایران به سوی تغییرات بهتر حرکت کند بلکه فقط باعث حرکت خاورمیانه به شرایط وخیم تر خواهد شد. توافقی که با هدف جلوگیری از انتشار هستهای است به جرقه زدن رقابت تسلیحات هستهای در خطرناک ترین بخش از کره زمین منتهی خواهد شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه سخنرانی خود در کنگره گفت: این توافق به خداحافظی با تسلیحات منتهی نخواهد شد. بلکه با این توافق با کنترل تسلیحات خداحافظی خواهد شد و خاورمیانه به زودی به تقاطعی برای تسلیحات هستهای تبدیل میشود. منطقهای که درگیری کوچکی میتواند جنگ بزرگی را جرقه بزند و میتواند به یک درگیری هستهای تبدیل شود.

وی افزود: اگر هر کسی فکر میکند که این توافق میتواند مسیر را برعکس کند دوباره فکر کند. این توافق باعث می شود با ایران بسیار خطرناکتر، خاورمیانهای با سلاح اتمی و کابوس هستهای بالقوه مواجه شویم.

نتانیاهو اضافه کرد: خانمها و آقایان، من امروز اینجا آمدم تا به شما بگویم که نباید درباره امنیت جهان به این امید که ایران تغییر بهتری خواهد کرد، شرط بندی کنیم. ما نباید درباره آیندهمان و آینده فرزندانمان قمار کنیم. ما میتوانیم اصرار کنیم که محدودیتها بر برنامه هستهای ایران تا زمانی که این کشور همچنان به تجاوزهای خود در منطقه و جهان ادامه میدهد باقی میماند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: پیش از برداشته شدن این محدودیتها، جهان باید از ایران سه چیز را بخواهد. نحست باید تجاوزها به همسایگانش در خاورمیانه را متوقف کند. دوم باید حمایت از تروریسم در جهان را متوقف کند و تهدید به نابودی کشورم، اسرائیل، تنها کشور یهودیان را متوقف کند.

وی افزود: در صورتی که قدرتهای جهانی آمادگی اصرار بر ایران برای تغییر رفتارش پیش از امضا شدن توافق را ندارند باید دست کم بر این موضوع اصرار کنند که رفتار ایران پیش از انقضای توافق تغییر کند. در صورتی که رفتار ایران تغییر کند، محدودیتها برداشته خواهد شد. در صورتی که رفتار ایران تغییر نکند محدودیتها برداشته نخواهد شد. اگر ایران بخواهد که همانند یک کشور عادی رفتار کند، اجازه دهیم همانند یک کشور عادی باشد.

جایگزین یک توافق بد، توافق بسیار بهتر است

نتانیاهو در ادامه سخنان خود در کنگره که همواره با تشویق سناتورها همراه بود، گفت: دوستان من، نظر شما درباره این استدلال که جایگزینی برای توافق وجود ندارد، توافقی که دانش هستهای ایران را نمیتوان پاک کرد و برنامه هستهای ایران آنقدر پیشرفته است که بهترین کاری که میتوان انجام داد تاخیر در موضوعی اجتناب ناپذیر است که این در واقع همان چیزی است که توافق پیشنهادی به دنبال آن است؟

وی افزود: خوب، دانش هستهای بدون زیرساخت هستهای کار بسیار زیادی نمیتواند انجام دهد. یک راننده خودرو بدون خودرو نمیتواند رانندگی کند. یک خلبان بدون هواپیما نمیتواند پرواز کند. بدون هزاران سانتریفیوژ و چندین تن اورانیوم غنی شده یا تاسیسات آب سنگین، ایران نمیتواند بمب هستهای بسازد.

وی افزود: برنامه هستهای ایران را میتوان به خوبی به پیش از پیشنهاد کنونی بازگرداند که این اقدام را میتوان با اصرار بر توافق بهتر و نگه داشتن فشارها بر رژیمی که بسیار آسیب پذیر است به خصوص اخیرا که قیمت نفت کاهش یافته انجام داد.

نتانیاهو اضافه کرد: هم اکنون اگر ایران تهدید کند که از میز مذاکرات کنار میرود که این بیشتر در بازار ایرانیها اتفاق میافتد، این یک بلوف است. آنها باز خواهند گشت چون آنها بیش از شما به این توافق نیاز دارند. با حفط کردن فشارها بر ایران و کسانی که با ایران تعامل میکنند، شما قدرت انجام کارهای بیشتری را خواهید داشت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: دوستان من، بیش از یک سال است که میگویم عدم توافق بهتر از توافق بد است. خوب، این یک توافق بد است. این یک توافق خیلی بد است. هم اکنون ما میگوییم که تنها جایگزین این توافق بد، جنگ است. این صحیح نیست. جایگزین این توافق بد، توافق بسیار بهتر است.

وی گفت: توافق خوب آن است که ایران را با زیرساختهای وسیع هستهای و زمان گریز هستهای کوتاه رها نمیکند. توافق بهتر آن است که محدودیتها بر ایران را تا زمانی که تجاوزهای این کشور به پایان برسد، حفظ کند. توافق بهتر آن است که مسیر دستیابی ایران به بمب را آسان نسازد.

نتانیاهو اضافه کرد: هیچ کشوری بیش از اسرائیل سهم بیشتری از حصول توافق خوب با ایران که به صورت مسالمتآمیز این تهدید را حذف کند، ندارد.

ایستادن در برابر ایران ساده نیست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: خانمها و آقایان، تاریخ هم اکنون ما را بر روی تقاطع سرنوشت سازی قرار داده است. ما هم اکنون باید میان دو مسیر انتخاب کنیم. یک مسیر به سوی توافق بد منتهی می شود که در بهترین حالت بلندپروازیهای هستهای ایران را برای مدتی متوقف میکند اما سرانجام به ایران هستهای ختم می شود که تجاوزهای آن سرانجام به جنگ منتهی خواهد شد. مسیر دوم اگر چه سخت است اما می تواند به توافق بهتری منتهی شود و مانع از ایران مجهز به سلاح هستهای و خاورمیانه هستهای و پیامدهای خطرناک برای بشریت خواهد شد.

وی گفت: دوستان من، ایستادن در برابر ایران ساده نیست. ایستادن در برابر رژیم سیاه و قاتل هرگز ساده نیست. نباید آینده را برای حال قربانی کرد. نباید برای دستیابی به صلح توهمی، تجاوز به امید را نادیده گرفت. اما من به شما تضمین میدهم زمانی که مردم یهود در برابر نسل کشی دشمنان منفعل بودند گذشته است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما دیگر در میان ملتها پراکنده و بدون قدرت برای دفاع از خود نیستیم. ما حاکمیتمان را در خانه قدیمی خود بازیابی کردهایم و سربازانی که از خانهمان دفاع میکنند شجاعت بی حدی دارند. برای نخستین بار طی 100 نسل، ما، مردم یهود، میتوانیم از خود دفاع کنیم.

نتانیاهو در ادامه سخنانش گفت: این به دلیل آن است که من به عنوان نخست وزیر اسرائیل، میتوانم به شما یک قول بدهم: حتی اگر اسرائیل مجبور شود که به تنهایی بایستد، اسرائیل خواهد ایستاد. اما من میدانم که اسرائیل تنها نخواهد بود. من میدانم که آمریکا در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. من میدانم که شما در کنار اسرائیل خواهید ایستاد. شما در کنار اسرائیل خواهید ایستاد چون شما می دانید که داستان اسرائیل تنها داستان مردم یهود نیست بلکه روح بشریت است که بار دیگر با تسلیم تاریخ به وحشت مخالفت خواهد کرد.

مطالب مرتبط
افخم: سخنان هراسانه نتانیاهو بخشی از تبلیغات انتخاباتی تندورهای تل آویو بود
موگرینی: به توافق هسته ای با ایران نزدیکیم
اوباما: در سخنان نتانیاهو «چیز تازه‌ای» وجود نداشته است / نتانیاهو گزینه جایگزینی ارائه نداد
مشاهده نظرات