غلامعلی رخصت عضو اتحادیه نساجی پوشاک :

اکثر نمایندگان قدیمی اتاق بازرگانی بزرگترین بدهکاران مالی هستند

عضو اتحادیه نساجی پوشاک ایران ضمن ادعای اینکه اکثر نمایندگان قدیمی اتاق بازرگانی، بزرگترین بدهکاران مالی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی به یک جریان ملوک‌الطوایفی تبدیل شده که باید زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان با استعداد و با اعتقاد به استقلال جمهوری اسلامی ایران وارد کار شوند

عضو اتحادیه نساجی پوشاک ایران ضمن ادعای اینکه اکثر نمایندگان قدیمی اتاق بازرگانی، بزرگترین بدهکاران مالی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اتاق بازرگانی به یک جریان ملوکالطوایفی تبدیل شده که باید زمینهای فراهم شود تا جوانان با استعداد و با اعتقاد به استقلال جمهوری اسلامی ایران وارد کار شوند.

غلامعلی رخصت ضمن حضور در میزگرد بررسی عملکرد اتاق بازرگانی ایران که در خبرگزاری ایسنا در خراسان با بیان اینکه نمایندگان اتاق بازرگانی باید کارنامه خود را رو کنند، اظهار کرد: نمایندگان اتاق نباید شائبه و معوقات مالی داشته باشند اما در حال حاضر اکثر نمایندگان قدیمی که در اتاق بازرگانی فعال هستند جزو بزرگترین بدهکاران مالی به حساب میآیند و این افراد شایسته نمایندگی اتاق نیستند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید بپذیرد شرایط گذشته تمام شده و اعضای جدید با تفکرات قدیمی سازگاری ندارند، عنوان کرد: اتاق بازرگانی بدون تشکل کارآ و جوان معنا ندارد.

عضو صندوق توسعه صادرات نساجی ایران با بیان اینکه در دوره گذشته شاهد تغییرات تدریجی در اتاق بازرگانی بودهایم، اظهار کرد: در سالهای 70 تا 80 افراد محدود و خاصی اجازه کاندیدا شدن برای اتاق را داشتند اما امروز با گذشت زمان، رقابت تنگاتنگی در انتخابات به وجود آمده که این به معنای عزم ملی همه فعالان اقتصادی است.

حکومت خرد جمعی باید جایگزین پدرسالاری اتاق بازرگانی شود

رخصت با بیان اینکه باید پذیرفت ایجاد تغییر در اتاق بازرگانی یک نیاز است نه انتخاب، افزود: یکی از مهمترین دلایل عدم پیشرفت اتاق بازرگانی ایران در مقایسه با سایر کشورها، جزیرهای عمل کردن اتاق است. ما متقاضی تحول واقعی در اتاق و حکومت خرد جمعی به پدرسالاری موجود در اتاق هستیم.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی باید پژواک بخش خصوصی باشد، عنوان کرد: در حال حاضر صنعت نساجی با مشکلات عدیدهای مواجه است. در اوایل انقلاب یک صنعت نساجی بسیار بزرگ در اختیار داشتیم اما امروزه به جایی رسیدهایم که تولیدکنندگان ما در حد تولیدکنندگان زیرپلهای ترکیه هم نیستند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی به قاچاق پوشاک به عنوان زنگ خطر صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: چنانچه اتاق بازرگانی برای این مشکل چارهای نیندیشد در آیندهای نزدیک قاچاق گسترده پوشاک مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود خواهد آورد که دیگر نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم.

رخصت اظهار کرد: در 30 سال گذشته اتاق بازرگانی هیچ گاه پاسخگوی وضعیت دخل و خرج خود نبوده است. توقع ما از کسانی که در دوره جدید به عنوان نماینده فعالان اقتصادی در اتاق حضور پیدا خواهند کرد بررسی هزینههای دخل و خرج اتاق و شفافسازی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه تلاش ما برای حذف هرگونه عوارض از صادرات است، گفت: در دولت هفتم تمامی صادرات از هرگونه عوارض معاف شد اما پارلمان بخش خصوصی، بخش خصوصی را دور زد و به جایی رسیدیم که امروزه صادرات به دلیل مشکلات انتقال پول و عوارض شدید توجیح اقتصادی نداشته است.

عضو اتحادیه نساجی پوشاک ایران با بیان اینکه اتاق باید اجازه دهد که مورد سوال قرار گیرد، تصریح کرد: در یکی از دورههای اتاق حجم عظیمی اختلاس صورت گرفت اما در نهایت مشخص نشد که این پولها به کجا رفته است.

وی عنوان کرد: مشخص نیست حجم عظیم پولی که اتاقهای بازرگانی کشور از واحدهای اقتصادی مختلف دریافت میکنند در کجا هزینه میشود، این عدم پاسخگویی اتاق باعث به وجود آمدن فسادهای مالی میشود.

برخی خانهزادی عضو اتاق بازرگانی بودند

رخصت اتاق بازرگانی را نمود توانمندی اقتصادی هر کشور دانست و گفت: همه مشکلاتمان را به تحریم ربط دادیم، تحریمها تاثیرگذار بود اما مدیریت مسائل نیز در زمینه کاهش این تحریمها موثر است.

وی با بیان اینکه برخی از افراد به صورت خانهزادی و از اوایل انقلاب در اتاق بازرگانی بودند و همچنان هستند، گفت: زمان آن رسیده که جوانان با استعداد، باشعور و با تفکرات نو وارد اتاق بازرگانی شوند و جریان سیالی در اتاق بازرگانی ایجاد شود. در حال حاضر اتاق به یک جریان ملوکالطوایفی تبدیل شده اما باید زمینهای فراهم شود تا جوانان با استعداد و با اعتقاد به استقلال جمهوری اسلامی ایران وارد کار شوند.

عضو صندوق توسعه صادرات نساجی ایران به تخصص گرایی به عنوان یکی از مسائل مورد غفلت قرار گرفته شده در اتاق بازرگانی اشاره و عنوان کرد: یکی از دلایلی که در 30 سال گذشته باعث به وجود آمدن مشکلات مختلفی در اتاق بازرگانی شده این است که بیش از 50 درصد افراد فعال در این حوزه در سمت واقعی خود نبودهاند.

مشاهده نظرات