اشتباهات نظام مالیاتی ایران

مقایسه نظام مالیاتی ایران و کشورهای مختلف دنیا در یک دهه گذشته نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران از سه اشتباه تاکتیکی مالیاتی رنج می‌برد.

مطالب مرتبط
نصب صندوق فروش برای پرداخت مالیات اجباری می‌شود/لایحه درراه مجلس
مشاهده نظرات