پاسخ بانک‌مرکزی به حواشی طرح جدید اسکناس ۵۰۰۰ تومانی

در پاسخ به شبهات مطرح شده برخی جراید و پایگاه های خبری پیرامون انتشار اسکناس 50000 ریالی با طرح سردر دانشگاه تهران در آیین هشتادمین سال تاسیس این دانشگاه، مواردی برای تنویر افکار عمومی ارائه می گردد

مطالب مرتبط
رونمایی از طرح جدید اسکناس پنجاه هزار ریالی
مشاهده نظرات