پکن «تورم منفی» صادر می‌کند:

ورود چین به جنگ جهانی ارزی

تورم منفی را نباید با کاهش نرخ تورم اشتباه گرفت که باعث کاهش ارزش واقعی پول می‌شود چون تورم منفی یا معکوس برعکس باعث افزایش ارزش پول می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، صادرات تورم منفی از چین برای شرکای تجاری این کشور خطرناک خواهد بود.

چین قصد دارد علاوه بر پوشاک، محصولات الکترونیکی و اسباببازیهای ارزانقیمت، کالای جدیدی بهنام تورم منفی یا معکوس را به دیگر کشورها صادر کند.

به نوشته روزنامه آلمانی دیولت، مقامات حزبی در چین هدف تامین رشد اقتصادی 6.5تا 7درصدی برای حفظ ثبات اجتماعی در کشور را در مقابل خود قرار داده و برای نیل به این هدف میخواهند تورم منفی را که به معنای کاهش هرچه بیشتر بهای کالاهای خود است، به دیگر کشورها صادر کنند.

کارشناسان معتقدند از آنجایی که رشد اقتصادی در جهان ازجمله چین کُند شده است، اگر پکن سیاستهای مناسبی برای مقابله با بحرانهای ناشی از تنشهای اقتصادی دنیا اتخاذ نکند، باید انتظار تنزل نرخ رشد اقتصادی در سالهای آینده را داشته باشد. تاثیر منفی این تنزل روی فضای تجاری دنیا نیز قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش صدای روسیه، تورم منفی را نباید با کاهش نرخ تورم اشتباه گرفت که باعث کاهش ارزش واقعی پول میشود چون تورم منفی یا معکوس برعکس باعث افزایش ارزش پول میشود. به اعتقاد کارشناسان، صادرات تورم منفی از چین برای شرکای تجاری این کشور خطرناک خواهد بود.

دیوید وو، رییس تحقیقات نرخ و ارز جهانی در بانک امریکا، در این باره میگوید: «جنگ ارزی بیسرو صدایی در بازارها به راه افتاده و خطر ورود چین به این جنگ زیاد است.»

دور تازه جنگ ارزی

روزنامه آلمانی دیولت در شرایطی از آغاز «یک جنگ ارزی بیسرو صدا» خبر میدهد که ماه گذشته نیز پیشبینیهایی درمورد کاهش 3 تا 5درصدی ارزش یوان تا پایان سال2015 ارایه شده بود. مانیشی ریچادهوری، استراتژیست بانک «بیانپیپاریباس» درباره سیاستهای بانک مرکزی چین و ارزش یوان به خبرگزاری بلومبرگ گفته است: «چین در سالهای گذشته تلاش کرد تا زیرساختهای مالی و اقتصادی خود را تقویت کند و از سیاستهای مختلف برای افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی استفاده کرد. این سیاستها در چهار سال گذشته با شدت بیشتری پیگیری شده بود، زیرا در این سالها نرخ رشد اقتصادی در این کشور روندی نزولی داشت. اکنون انتظار میرود نوامبر2015، چین بار دیگر نرخ بهره بانکی را افزایش دهد که این مساله می‎تواند علاوه بر زمینهسازی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارزش سهام را نیز تحتتاثیر قرار دهد.»

ریچادهوری بااشاره به جمعیت زیاد و نیروی کار ارزان چین میافزاید: «باتوجه به سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی چین و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا در آیندهیی نزدیک، انتظار میرود ارزش یوان توسط مقامهای دولتی کاهش پیدا کند. برآوردها نشان میدهد افت 3 تا 5درصدی ارزش یوان در سال2015 میلادی برای حفظ شرایط اقتصادی، سیاستی است که بسیار محتمل است و میتواند کشور را به سمت و سوی تازهیی هدایت کند.»

جنگ ارزی و کاهش سود سرمایهگذاری خارجی

در پدیده موسوم به جنگ ارزی، سیاستگذاران براساس برنامهیی از پیش تدوین شده، نرخ ارز را کاهش میدهند، بهطوری که محصولات تولید شده توسط صادرکنندگان آنها به قیمتی ارزانتر در خارج از کشور مبدا به فروش میرسد که همین طرح اقتصادی، پرش اقتصاد در کشور مبدا را کلید میزند. در مواجهه با این طرح اقتصادی، هنگامی که کشورهای دیگر، برنامه تلافی را پیش میگیرند، زمینه جنگ اقتصادی فراهم میشود. این خطر چنان جدی است که بهتازگی گروه20 نیز به عدم هدف قرار دادن «برنامه نرخ ارز» برای اهداف رقابتی متعهد شده است.

در این میان نکته مهم این است که با تعدیل سیاستهای پولی، بانکهای مرکزی از آسیا تا اروپا امیدوارند، با تضعیف ارزهای خود به افزایش صادرات و قیمت واردات کمک کنند. رقبای تجاری با اقدامات تلافیجویانه خود نیز، به ایجاد موجی از کاهش ارزش پول داخلی عمل کردهاند. تداوم این امر به افزایش تمرکز شرکتها به بازارهای داخلی و متعاقبا کاهش تجارت بینالمللی منجر خواهد شد. در نتیجه این امر، کم سود بودن سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز مشهود خواهد بود.

به اعتقاد کارشناسان، جنگ ارزی اخیرا و در اوایل سال2015 آغاز شده است، زمانی که چندین کشور نرخ بهره را در ماه ژانویه کاهش دادند و بانک مرکزی اروپا از یک برنامه خرید اوراق قرضه- بهعنوان کاهش کمی– رونمایی کرد. پس از آنکه بانک مرکزی چین، امتیازات خاصی را برای سرمایهگذاران اعطا کرد، کشور چین هم در کنار دیگر غولهای اقتصادی، وارد نزاعهای پولی جهانی شد.

این درحالی است که اگر شرایط اقتصادی جهانی بدتر شود، یک سال نرخ وام چین که در حال حاضر حدود 5.6درصد است به سمت صفر نیز خواهد رسید.

کاهش ارز یوان، ژاپن و کرهجنوبی را نیز به اقدام پیشگیرانه وادار خواهد کرد. مقامات بانکوک، هانوی، جاکارتا، مانیل، تایپه و حتی امریکای لاتین نیز ممکن است برای محافظت از رقابت اقتصاد داخلی خود، چنین روشهایی را مدنظر قرار دهند.

اخیرا «راجان»، رییس بانک مرکزی هند در این مورد گفته است: «اگر شما موفق به افزایش فعالیتهای داخلی نشدهاید، با کاهش نرخ ارز خود، میتوانید تقاضا را از بقیه جهان ممکن سازید.»

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: چین ارز
مشاهده نظرات