دلایل استقبال از فضای انتخابات

افرادی که به اتاق ورود پیدا می‌کنند، باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشند و موقعیت‌ها را خوب رصد کنند.

 اتاق بازرگانی با جمع نمایندگان و مشارکت کمیسیونها موفق خواهد شد گروه بازرگانی: در واپسین روزهای فعالیت طیفهای مختلف برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات اتاق این سوال مطرح است که از میان کاندیداها چه افرادی بهعنوان نمایندگان بخشهای مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی باید کسب کرسی کنند. اینکه برای انتخاب افراد باید برنامههای آنها در قالب گروههای انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد یا سابقه و پیشینه کاری آنها مهم است؟

در آستانه برگزاری انتخابات (18 اسفندماه)، جمعی از اعضای «ستاد ائتلاف بزرگ» با حضور در روزنامه «دنیای اقتصاد» و دیدار با علیرضا بختیاری، مدیر مسوول روزنامه به ارائه دیدگاههای خود در این زمینه، همچنین جایگاه اتاق بازرگانی و نحوه تعامل آن با دولت پرداختند. از سوی دیگر دلایل مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو را تشریح کردند.
محمدمهدی راسخ، رئیس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جایگاه ویژه اتاق بازرگانی و استقبال فعالان اقتصادی از شرکت در انتخابات پیش رو، اظهار کرد: در این دوره از انتخابات 254 نفر در تهران کاندیدا شدهاند که نسبت به دورههای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر، در این دوره از انتخابات تمام گروهها و طیفهای اصلی، برای چهار سال آینده برنامه اعلام کردهاند. راسخ ادامه داد: در برنامه بسیاری از گروهها توجه به اتاقهای سایر کشورها لحاظ شده است؛ این موضوع مثبتی است و باید از اتاقهای خوب و پیشرفته دنیا الگو بگیریم. وی با اشاره به ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی در 4 سال اخیر، گفت: اتاق در دوره هفتم به سطح و جایگاهی رسید که توانست نمایندهاش در تمام مراکز تصمیمگیرنده دولتی حضور داشته باشد که این روند باید تداوم یابد.
در ادامه محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات با اشاره به نقش اتاق بازرگانی بهعنوان مشاور سه قوه، اظهار کرد: باید تعامل خوبی از لحاظ دانش بین اتاق بازرگانی و دولتهای مختلف به وجود آید. از سوی دیگر باید در جهتی حرکت کنیم که برنامههایی که از سوی فعالان بخش خصوصی به مسوولان دولتی ارائه میشود، جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا کند.
برخوردار با اشاره به تلاش فعالان بخش خصوصی برای تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و لایحه حمایت از تولید (در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است)، گفت: وقتی کار کارشناسی از سوی فعالان بخش خصوصی در اختیار دولت یا مجلس قرار گیرد، از آن استقبال میشود. وی با اشاره به فرآیند انتخاب اعضا در انتخابات پیشرو، گفت: افرادی که به اتاق ورود پیدا میکنند، باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشند و موقعیتها را خوب رصد کنند. اتاق بازرگانی با جمع نمایندگان و مشارکت کمیسیونها موفق خواهد شد. وی ادامه داد: افرادی که وارد اتاق بازرگانی میشوند باید درک درستی از اقتصاد بینالملل و بازار داشته باشند.
محسن صفایی، عضو ائتلاف بزرگ و فعال صنعتی نیز در این نشست با اشاره به مهمترین اقداماتی که باید در چهار سال آینده در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد، گفت: اصلاح ساختار و قوانین به گونهای که اتاق بتواند در حاکمیت نقش موثر داشته باشد یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ساختارهای نوین رابطه اعضا با اتاق، تعیین وظایف و ایجاد روابط جدیتر با تشکلها، بررسی وظیفه اتاق در حل مشکلات اعضا در گذشته و ارائه راهکارهای نوین به منظور رسیدن به این مقصود، از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود. صفایی همچنین بر به عهده گرفتن آموزش تشکلها جهت نیل و دسترسی به بهبود روابط با اتاق تاکید کرد و گفت: افزایش هر چه بیشتر نمایندگان واقعی بخش خصوصی؛ کشف استعدادها و تواناییهای بالقوه در بین هیات نمایندگان و تشکلها و دعوت از آنها، همچنین جانشین پروری و تربیت نسلهای بعدی برای حضور در هیات نمایندگان از جمله اقداماتی است که باید در چهار سال آینده لحاظ شود.
علی محمد رجالی از دیگر فعالان صنعتی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اتفاق تازه میخواهد، گفت: افرادی که در انتخابات پیش رو انتخاب میشوند در درجه اول باید متدین باشند؛ قدرت مدیریت و اداره یک واحد تولیدی را داشته باشند؛ خوشنام باشند؛ اطلاعات روز دنیا را داشته باشند؛ به جای فردگرایی تشکلگرا باشند؛ از قوانین حقوقی، مالی و قضایی اطلاع داشته باشند و در عین حال جسور باشند. در ادامه این نشست، علیمردان شیبانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، گفت: کسانی باید در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ورود پیدا کنند که وقت کافی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی داشته باشند. وی همچنین تاکید کرد: نمایندگان اتاق باید در جهت تعامل با نهادهای حکومتی باشند، نه تقابل. علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به فعالیت گسترده در انتخابات دور هشتم از سوی کاندیداها گفت: گرم شدن تنور انتخابات در دوره هشتم بسیار ارزشمند است و نشان میدهد که جایگاه اتاق بازرگانی در حال ارتقا است. وی افزود: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا افراد منتخب دنبال منافع ملی باشند و فراتر از منافع صنفی خود حرکت کنند. مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» افزود: اگر تاثیرگذاری اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی تقویت شود، قطعا نقش آن از حد مشاور فراتر خواهد رفت. بختیاری در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی نباید باشگاه سیاسی شود، گفت: این موضوع به این معنا نیست که افراد با دیدگاه سیاسی وارد اتاق نشوند، بلکه نباید فعالیت اتاق را سیاسی کرد. راسخ نیز با تایید این موضوع گفت: اتاق بازرگانی پلکانی برای رشد سیاست نیست، بلکه اتاق باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشد. در ادامه برخوردار نیز با اشاره به ضرورت تدوین یک سند ملی از سوی دولت برای بهبود فضای کسب و کار گفت: در حال حاضر وزارتخانهها بهصورت جزیرهای عمل میکند؛ بنابراین تا هدف کلی در زمینه بهبود کسب و کار تدوین نشود هر چقدر هم اتاق بازرگانی خوبی داشته باشیم به جایی نمیرسیم.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این نشست با برشمردن دلایل مهم شدن انتخابات دوره هشتم از سوی فعالان بخش خصوصی گفت: دلیل اول به تاکید رهبری برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی بر میگردد. دلیل دوم رشد و بالندگی اتاق بازرگانی است و دلیل سوم نیز که به نظر من میتواند نقش کمتری داشته باشد، استفاده برخی از افراد از موقعیت عضویت در اتاق بازرگانی است. وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم، در چهار سال آینده باید با همفکری دولت و بخش خصوصی به دنبال بهبود شرایط باشیم.

مشاهده نظرات