مرجان آقاجان‌زاده‌هوشیار کاندیدای کانون کارآفرینان توسعه گرا

عصای معجزه تغییر ساختار اتاق دست نامزدها نیست

عضو اتاق بازرگانی کشور در یک نشست خبری در مورد انتخابات بخش خصوصی اظهارکرد، اتاق بازرگانی، اتاق خصوصی اشخاص خاص نیست؛ بلکه اتاق بخش خصوصی است که به همین تناسب افرادی که دارای سواد بازرگانی هستند وارد این اتاق شوند.

یکی از کاندیداهای کانون کار آفرینان توسعهگرا در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی گفت که نامزدهای این دوره از انتخابات عصای معجزه برای تغییر ساختار اتاق در دست ندارند.

به گزارش خبرنگار روزنامه آسیا، مرجان آقاجانزادههوشیار، عضو اتاق بازرگانی کشور در یک نشست خبری در مورد انتخابات بخش خصوصی اظهارکرد، اتاق بازرگانی، اتاق خصوصی اشخاص خاص نیست؛ بلکه اتاق بخش خصوصی است که به همین تناسب افرادی که دارای سواد بازرگانی هستند وارد این اتاق شوند.

وی ادامه داد: زنان باید راه را برای حضور فعال خود در عرصه بازرگانی باز کنند زیرا بنا به پیشینه و دیرینهای که از گذشته کشورمان شاهد بودیم، تنها مردان بودند که ثروتآفرین و درآمدزای خانواده بودند و پس از سالیان سال، این نگرش تغییر داده شد و شاهد حضور پررنگ، ماندگار و مستمر بانوان در عرصههای اجتماعی هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی درخصوص ارزیابی خود از اتاق مطلوب، گفت: اتاق مطلوب، اتاقی است که مانند پدری دلسوز، مراقب خصوصیها و اقتصاد کشور نیز باشد. وی اضافه کرد: نباید فراموش کرد افرادی که در این رقابت وارد میشوند، باید با تغییرات اقتصادی روز دنیا، تحریمها و نوسانات ارزی آشنا باشند و از همه مهمتر نباید وامدار فرد خاصی باشند و به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دهند.

هوشیار تاکید کرد: اگر افراد مستقل وارد عرصه انتخابات شوند، مطمئنا صندلی آنها برای خودشان است و بدون تعارف و دغدغه میتوانند با شجاعت کامل حرفهای خود را ابراز کنند. عضو اتاق بازرگانی کشور در خصوص تحریم و چشمانداز کشور به این موضوع نیز اشاره و تصریح کرد: برای مقابله با تحریم، سواد و علم اقتصادی راهکارهای این مشکلات را تبیین میکند؛ زمانی که درصد ورشکستگی شرکتهای تولیدی، بازرگانی و کشاورزی هر روز رشد میکند، نتیجه آن است که فهم صحیحی از اقتصاد وجود ندارد.

این فعال اقتصادی اذعان کرد: راهکار مبارزه با نوسان بالای دلار و تحریمهای اقتصادی چندان دور از ذهن نیست و تنها با علم، آگاهی، تجربه و البته فرصت شناسی میتوان زمینه رشد بنگاهها را فراهم ساخت.

هوشیار موروثی شدن حضور برخی اعضا در اتاق بازرگانی را اینچنین ارزیابی و اظهارکرد: تاریخ اتاق بازرگانی درباره افرادی که به صورت مداوم در این محفل اقتصادی حضور داشته اند کاملا مشخص است و شما در هیچ جای دنیا نمیتوانید نمونهای بیاورید که یک فرد ۳۳سال به عنوان نماینده در یک مجمع خصوصی حضور داشته باشد.

وی تاکیدکرد: در همین رابطه باید تاکید داشته باشیم که نیازمند تغییر در ساختار اتاق هستیم و البته با شخص خاصی تنش خاصی وجود ندارد بلکه این عمل نشانگر استقلالی است که اتاق سالهاست به دنبال آن است؛ مطمئنا حضور یک فرد عالم و دلسوز میتواند مشکلات و دردهای خصوصیها را برطرف کند.

عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار یکشبه اتفاق نمیافتد، گفت: هیچ کدام از کاندیداها چوب معجزه ندارند و بهصورت یکشبه نمیتوانند شق القمر کنند؛ زمانی که از حضور فعالان اقتصادی خصوصی، بهعنوان معاونت یا دفتر بخش خصوصی در دولت موافقت میشود، این به معنای حمایت دولت است و باید از این فرصتها استفاده کرد، دولت که نمیتواند دایه مهربانتری از خود خصوصیها برای خصوصیها باشد.

وی اذعان کرد: امروز که بسترهای حمایتی واقعی برای پررنگ شدن نقش خصوصیها دیده شده است باید آموزش و بسترسازی مناسبی هم فراهم شود تا اتاق بر روی ریل اقتصاد خصوصی قرار گیرد.

مشاهده نظرات