افت کم‌سابقه یورو در برابر دلار به بازار تهران رسید

سکته پول‌های اروپایی

رویدادهای هفته گذشته در عرصه‌های اقتصاد و سیاست جهان، هفته جدید بازارهای داخلی را کاملا تحت تاثیر خود قرار داده است.

مشاهده نظرات