واردات سالانه 8 هزار تن روغن زیتون

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن زیتون یک سوم جهانی است، گفت: سالانه 15 هزار تن روغن زیتون مورد نیاز است.

محمد رمضانی ملک رودی مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تولید زیتون کشور، گفت: از 104 هزار هکتار باغ زیتون کشور حدود 60 هزار هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط از هر هکتار باغ زیتون در سال جاری 2 تن زیتون برداشت شده، افزود: از 60 هزار هکتار باغ زیتون حدود 115 هزار تن محصول زیتون برداشت شده است.

رمضانی با اشاره به اینکه عملکرد برداشت زیتون از هر هکتار نسبت به متوسط جهانی تا حدودی بیشتر بوده افزود: باغات زیتون ایران اکثرا آبی است، در حالی که باغات زیتون در دنیا اغلب دیم است.

مجری طرح زیتون تصریح کرد: سال گذشته حدود 90 هزار تن زیتون از باغات کشور برداشت شد، در حالی که امسال با تولید 115 هزار تن حدود 25 هزار تن افزایش یافته است.

وی همچنین در مورد آفت مگس زیتون اظهار داشت: امسال  با کنترل خوب سازمان حفظ نباتات و شرایط آب و هوایی خسارتی از لحاظ مگس زیتون به باغات زیتون وارد نشد.

رمضانی گفت: ضریب تبدیل میوه زیتون به کنسرو در کشور 70 درصد و تبدیل به روغن 30 درصد است و این موضوع بر عکس معیار اتحادیه اروپاست.

مجری طرح زیتون کشور با بیان اینکه اتحادیه اروپا برای تولید روغن یارانه میدهد، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم این طرح را پیشنهاد کرده و منتظر تصویب آن است.

رمضانی گفت: صادرات روغن زیتون بسیار محدود و تنها چند شرکت با سلیقه و توانمندی خود محصولاتشان را به برخی از کشورها از قبیل کویت، دبی و بازار افغانستان و مالزی صادر میکنند.

وی با بیان اینکه روغن زیتون یک ماده دارویی است و باید تولید آن را بیشتر کنیم، گفت: سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا حدود 500 گرم و در ایران حدود 150 گرم است.

مجری طرح زیتون بیان داشت: با سرانه مصرف 150 گرم روغن زیتون حدود 12 تا 15 هزار تن روغن زیتون در کشور مورد نیاز است که فقط یک سوم آن تولید داخل است و حدود 8 هزار تن آن از طریق واردات تأمین میشود.

رمضانی گفت: اگر بتوان با کمک یارانه 70 درصد محصول تبدیل به روغن شود میزان نیاز داخلی تأمین میشود.

وی افزود: ما موافق واردات بیرویه زیتون نیستیم، بلکه دنبال ایجاد تشکل در این صنعت هستیم تا با کمک این تشکلها روغن زیتون با کیفیت وارد شود.

مجری طرح زیتون بیان داشت: در چند سال اخیر عمده روغن زیتونهای وارداتی کیفیت نداشته و اغلب روغن تفاله روغن زیتون وارد میشود که نه تنها برای سلامتی مفید نیست، بلکه ممکن است اثرات سوء هم داشته باشد.

مشاهده نظرات