مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی خبر داد

خواباندن چک با خودپردازها در نیمه اول سال ۹۴/ آمار تراکنش‌های شاپرک از ۱۴.۵ میلیارد گذشت

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: با اجرای طرح صیاد و یکسان شدن شکل چک‌ها، پردازش تصویر چک در سامانه انجام می‌شود و حتی امکان خواباندن چک به وسیله خودپرداز هم فراهم می‌شود.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز با بیان اینکه امسال وضعیت تراکنشها مناسب بوده است، اظهارداشت: میزان تراکنش موفق در سال جاری در بخش شتاب 99 درصد و شاپرک 99.3 درصد است.

وی افزود: به طور متوسط روزانه 53 تا 56 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 55 تا 58 میلیون تراکنش انجام شده است. از ابتدای سال تا 15 اسفند 13 میلیارد تراکنش در شتاب و 14.5 میلیارد تراکنش در شاپرک به ثبت رسیده است.

مدیرکل کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچگونه مشکلی در شبکه وجود ندارد، گفت: میزان تراکنشهای ناموفق به حداقل ممکن رسیده و با توجه به ارتقاء استاندارد تراکنش موفق از 95.1 درصد به 97.5 درصد، بانکها میزان تراکنشهای ناموفق را کاهش دادهاند زیرا در غیر این صورت مشمول جریمه میشدند.

وی با اشاره به تعریف سه بازه زمانی کم باری، میان باری و پرباری برای تراکنشها، ادامه داد: بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت 10 تا 12 صبح و 4 تا 8 بعد ازظهر است که اگر بانکها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند،البته در بازه میانباری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه میشود و در کمباری که از نیمه شب تا 8 صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

حکیمی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص جزئیات طرح دریافت کارمزد از تراکنشهای کارتخوانها، اظهارداشت: این طرح کماکان در دستور کار شورای پول و اعتبار است و نمیدانم چه زمانی در شورای پول و اعتبار مطرح میشود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: ما گزارش مربوطه را به شورای پول و اعتبار ارائه کردهایم و با توجه به اینکه گزارشهای ارسالی به شورا تا قبل از تصویب محرمانه است، نمیتوانیم جزئیات آن را اعلام کنیم. به محض تصویب شورا پول و اعتبار، اطلاعرسانی خواهد شد.

وی درباره محدوده زمانی پذیرش چکهای رمزدار و بین بانکی در سیستم چکاوک، گفت: محدوده زمانی برای چکهای معمولی در سیستم چکاوک تا 6 بعد از ظهر است اما برای چکهای رمزدار، چک تا قبل از ساعت 13.30 قابل پذیرش است.

حکیمی با اشاره به مزایای طرح چکاوک، به زمینههای مثبتی که با اجرایی شدن طرح صیاد و چکهای متحدالشکل به وجود خواهد آمد، پرداخت و گفت: با اجرای طرح صیاد و یکسان شدن شکل چکها، پردازش تصویر چک در سامانه انجام میشود و حتی امکان خواباندن چک به وسیله خودپرداز هم فراهم میشود.

وی افزود: امیدواریم در سه شش ماهه اول سال آینده زمینه متحدالشکل شدن فراهم شود که در این صورت تنها تفاوت چکها در لوگوی بانک صادر کننده دست چک است.

مدیر کل فناروی اطلاعات بانک مرکزی در خصوص کارتخوانهای سیاری که در اختیار دست فروشان است، گفت: به لحاظ امنیتی مشکلی وجود ندارد و تفاوتی بین پوز سیار و ثابت نیست اما بانک طبق دستورالعملها باید این دستگاه را به دارندگان جواز کسب بدهد و به از این جنبه این موضوع قابل پیگیری است.

وی اضافه کرد: باید این موضوع به صورت کارشناسی هم بررسی شود که آیا لازم است ارائه دستگاههای کارتخوان حتما به افراد صاحب جواز کسب داده شود یا خیر. این مساله در حوزه بررسی کارشناسی بانک مرکزی قرار میگیرد.

مشاهده نظرات