پیش‌بینی کارشناسان از آینده برابری یورو و دلار:

چشم‌انداز تیره پول اروپا

یورو اکسچنج‌نیوز پیش‌بینی کرده با اجرایی‌شدن طرح بازخرید بدهی‌های کشورهای اروپایی توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا و تعجیل سرمایه‌گذاران برای خروج پول‌های خود از منطقه یورو، روند نزولی ارزش یورو در برابر دلار در هفته جاری ادامه یافته و ارزش یورو در‌برابر دلار به کمترین میزان خود در 12سال گذشته خواهد رسید. اما اینکه دقیقا چه زمانی ارزش یورو و دلار کاملا برابر خواهد شد، نوسانات بازار تعیین خواهد کرد.

ارزش برابری یورو در برابر دلار در اواخر هفته گذشته به پایینترین میزان خود در ۱۱سال و 6ماه گذشته رسید و هر یورو در برابر 1.085دلار معامله شد. در ۱۶سالی که از عمر یورو گذشته فقط چند بار ارزش برابری آن به حد یکدلار رسیده است. به نظر میرسد، روند کمسابقه کاهش ارزش یورو در برابر دلار، با اجراییشدن روند بازخرید بدهیهای کشورهای اروپایی توسط بانک مرکزی اروپا ادامه خواهد یافت.

در همین زمینه وبسایت یورو اکسچنجنیوز پیشبینی کرده با اجراییشدن طرح بازخرید بدهیهای کشورهای اروپایی توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا و تعجیل سرمایهگذاران برای خروج پولهای خود از منطقه یورو، روند نزولی ارزش یورو در برابر دلار در هفته جاری ادامه یافته و ارزش یورو دربرابر دلار به کمترین میزان خود در 12سال گذشته خواهد رسید. اما اینکه دقیقا چه زمانی ارزش یورو و دلار کاملا برابر خواهد شد، نوسانات بازار تعیین خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، بانک مرکزی اروپا به ریاست ماریو دراگی، برای کمک به کشورهای بحرانزده منطقه یورو از امروز (دوشنبه)، اوراق قرضه دولتی و خصوصی (بدهیهای بخش خصوصی و دولتی) را بازخرید میکند. بازخرید این اوراق، نقدینگی بیشتری به نظام مالی کشورهای منطقه یورو تزریق خواهد کرد. گفته شده، بانک مرکزی اروپا در نظر دارد در چارچوب همین برنامه هر ماه 60میلیارد یورو به نظام مالی کشورهای عضو منطقه یورو تزریق کند.

به گزارش وبسایت یورواکسچنج نیوز، دلیل اصلی کاهش ارزش یورو در روز جمعه نیز انتشار گزارشهایی مبنی بر آغاز برنامه تسهیل کمی بوده است. اگرچه ماریو دراگی با اعلام زمان مشخص گفت که برنامه بازخرید بدهیهای کشورهای منطقه یورو تا سپتامبر2016 ادامه پیدا میکند، اما وی همچنین تاکید کرد که این برنامه احتمالا تا رسیدن تورم به نرخ 2درصد ادامه خواهد یافت.

روند نزولی ارزش یورو و خروج سرمایهها از منطقه یورو، در حالی است که بازارها نسبت به انتشار آمار و ارقام امیدوارکننده درباره تولید ناخالص داخلی منطقه یورو که مطابق با پیشبینیها بوده بیتفاوت بوده است.

فوریه گذشته قیمتها در اروپا در نتیجه پایینآمدن قیمت سوخت در کل جهان کاهش پیدا کرد و اقتصاد این ناحیه به یک هزارتوی تورم منفی وارد شد. بانک مرکزی اروپا بهدنبال آن است تا از ورود بیشتر به این مارپیچ قیمتها در اقتصاد جلوگیری کند. تورم برای سال آینده اروپا چیزی حدود 1.5درصد یعنی دوبرابر تورم 7/0درصدی دسامبر گذشته در نظر گرفته شده است. تورم 1.5درصدی همه امید بانک مرکزی اروپا برای بهدست آوردن رشد تا سال2016 است.

به گزارش آسوشیتدپرس، یکی از دلایل اصلی افت ارزش برابری یورو اختلاف بین عملکرد اقتصادی امریکا و کشورهای منطقه یورو است. پس از بحران اقتصادی جهانی، در اروپا روند بهبود اقتصادی ضعیف و آهسته است اما به نظر میرسد اقتصاد امریکا با قدرت در حال احیا شدن است. اقدامات بانکهای مرکزی یکی از مهمترین عوامل چنین روندی است. بانک مرکزی اروپا با کاهش شدید نرخ بهره و افزایش چشمگیر نقدینگی ارزش یورو را کاهش داد. درحالیکه بانک مرکزی امریکا برخلاف آن عمل کرده و پس از پایان طرحهای مشوق اقتصادی اکنون آماده افزایش نرخ بهره بانکی است.

گزارش اداره کار امریکا که جمعه 6مارس درباره آمار بیکاری و اشتغالزایی این شکاف را بهوضوح نشان داد و خوشبینی کارشناسان برای افزایش نرخ بهره بانکی را تقویت کرد. موسسه مورگان استنلی نیز پیشبینی کرده است: «به اعتقاد ما دلار امریکا در میانمدت روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد چرا که آمار و اطلاعات درباره رشد اقتصادی امریکا در مقایسه با دیگر نقاط جهان همچنان در حال بهبود است. با این حال سرنوشت دلار در هفتههای آینده بهشدت تحت تاثیر اطلاعاتی است که قرار است بانک مرکزی امریکا منتشر خواهد کرد.»

کاهش یورو، افزایش دلار: خوب یا بد؟

آسوشیتدپرس گزارش میدهد، با وجود نگرانیهای کوتاهمدت، کاهش ارزش یورو به بهبود اقتصاد کشورهای منطقه یورو کمک خواهد کرد چرا که بهعنوان مثال، اکنون برای جهانگردان امریکایی سفر به سواحل معروف ایتالیا از سفر داخلی به سواحل اقیانوس اطلس در کارولینای شمالی ارزانتر تمام میشود. بنا بر این گزارش، یورو ضعیفتر بهمعنی ارزش برابری بهتر برای امریکاییهایی است که برای تعطیلات عید پاک عازم فرانسه هستند. شرکتهای مسافرتی یونان نیز از تمایل بیشتر گردشگران امریکایی برای سفر به این کشور خبر میدهند. برای بهبود اقتصاد آن دسته از کشورهای اروپایی که بخش مهمی از درآمد و بازار کار آنها به رونق گردشگری وابسته است این خبر خوشی است. یکپنجم درآمد یونان از محل صنعت گردشگری تامین میشود. آندراس آندراسی، رییس انجمن شرکتهای گردشگری یونان گفته است: «یورو ارزان باعث جذابیت بیشتر یونان میشود. چشمانداز ورود توریست از امریکا بسیار مثبت است».

با اینحال در درازمدت، تاثیر اصلی یورو ضعیف زمانی آشکار میشود که شرکتها طرحهای خود را برای سرمایهگذاری و بازاریابی مشخص کنند. اقتصادهای قویتر اروپا ازجمله آلمان نیز که سازنده و صادرکننده کالاهای گرانبها هستند، از کاهش ارزش برابری یورو بهرهمند میشوند. اما کاهش ارزش یورو در مقابل ارزهای دیگر، به صنایع مشابه در امریکا که محصولاتشان را به اروپا صادر میکنند ضرر میرساند.

آنکه ریندرمان، یکی از تحلیلگران ارشد موسسه اعتبارسنجی «مودی» گفته است: «افت ارزش برابری یورو به سود شرکتهایی است که بخش عمده هزینههایشان به یورو پرداخت شده است و بخش اصلی فروش آنها در خارج از حوزه یورو است.» وی گفته است، شرکتهای خودروسازی دایملر، فولکسواگن و بامو که بیشترین بخش تولیداتشان را به بازار امریکا میفروشند، ازجمله این شرکتها هستند. اما شرکتهای اروپایی دیگر، ازجمله خطوط هوایی، ممکن است از این تغییر بهرهمند نشوند. تقاضای بیشتر برای سفر هوایی به اروپا به احتمال بسیار، نصیب خطوط هوایی غیراروپایی خواهد شد.

منبع: روزنامه تعادل
برچسب ها: دلار یورو
مشاهده نظرات