پایان جنجال‌ها در تالار پتروشیمی

تاثیر اعلام 15 روزه قیمت‌ مواد اولیه در بورس کالا نمایان شد

چند روزی است که دیگر خبری از انتقادهای فعالان بازار پتروشیمی درخصوص تعیین غیرمنطقی قیمت پایه مواد اولیه برای مبادله در بورس کالای ایران به گوش نمیرسد و معاملات در آرامش و به دور از جنجالهای گذشته دنبال میشود؛ به گفته معاملهگران دلیل اصلی آرامش بازار در روزهای اخیر، تغییر روند قیمتگذاری محصولات از یک ماه به 15روز است.

تیر امسال بود که براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت محصولات پتروشیمی برای معامله در بورس کالای ایران آزاد شد، بهعبارت بهتر معاملات که در گذشته براساس ارز مبادلهیی در بورس محاسبه میشد و این امر مشکلات زیادی ازجمله ایجاد فاصله قیمتی میان بورس و بازار را بهوجود آورده بود به مبادلات ارز آزاد تغییر کرد. به اعتقاد کارشناسان همچنین بنابر آمارهای موجود، اجرای مصوبه وزارت صنعت در بورس کالا طی مدت هشت ماه گذشته، توانسته بسیاری از التهابهای بازار پتروشیمی را کنترل کند. البته در شرایط فعلی یکی از معضلات بازار پتروشیمی به تعیین قیمت پایه محصولات مربوط میشود، قیمتهایی که تا بهمن گذشته هر ماه یکبار ازسوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام میشد اما کارشناسان بارها به این موضوع انتقاد میکردند. به گفته آنها، اعلام قیمتهای پایه در پایان هر ماه به معنای فاصله 30روزه قیمتهای بازار ایران با بازارهای جهانی است که سرانجام از ابتدای اسفند و بنابر اعلام مجتبی خسروتاج، قائممقام وزیر صنعت، قیمتها 15روزه اعلام شد؛ اتفاقی که میتواند قیمتهای کشف شده در بورس کالا را در مسیر نرخهای جهانی قرار دهد.

میثم باقری، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بازار پتروشیمی در همین رابطه گفت: اعلام 15روزه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران، نرخها را با بازار جهانی همسو کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقایسه قیمت محصولات پتروشیمی در نیمه دوم اسفند با نرخهای بازار جهانی نشان از منطقی بودن قیمتهای ارایه شده در بورس کالا دارد، بهطوری که اکثر محصولات پتروشیمی مانند پلیاتیلن سبک فیلم در حال حاضر با نرخی معقول و نزدیک به قیمتهای جهانی در بورس کالا عرضه میشود.

باقری ادامه داد: ازسوی دیگر رقابت برای خرید این کالا نشان میدهد، بازار این محصولات باتوجه به افت قیمت و همسو شدن با بازار جهانی برای خریداران جذاب شده است و اکثر معاملهگران برای خرید این کالاها رقابت 10درصدی انجام میدهند.

این کارشناس معتقد است با این حال همچنان اعمال سلیقهیی نرخهای بازار جهانی در تعیین قیمتهای داخلی دیده میشود و نیاز به فرمولی خاص در تعیین قیمتهای پایه دیده میشود؛ مثلا در برخی موارد دیده شده که قیمتها براساس مناطق مختلف در بازارهای جهانی تعیین میشود که این موضوع بازار محصولات پتروشیمی را با تنشهایی روبهرو میکند.

  قیمتهای جدید زیر ذرهبین

براساس این گزارش، بررسی قیمتهای جدید اعلامی ازسوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی نشان میدهد در نیمه دوم اسفند قیمت برخی محصولات پلیمری مانند پلیاتیلن سبک فیلم، پلیاتیلن سبک خطی، پلیاتیلن سنگین تزریقی و اکستروژن، پلیاتیلن سنگین فیلم و بادی با کاهش قیمت و پیویسی، پلیاستایرن مقاوم و معمولی، پلیپروپیلن نساجی و شیمیایی نیز با افزایش نرخ نسبت به ابتدای اسفند روبهرو شدند.

در گروه سبک فیلم، قیمتها با کاهش ۸۰۳ریال از ۳۸۱۱۸ به قیمت ۳۷۳۱۰ریال رسید و در گروه سبک خطی نیز قیمتها از ۳۹۵۱۹ ریال به قیمت ۳۸۶۸۶ریال کاهش یافت و افتی معادل ۸۳۳ریال در این گروه دیده میشود. همچنین در گروه سنگین اکستروژن، قیمت P100 از ۴۱۱۵۶ریال به قیمت ۳۹۶۸۰ریال کاهش یافته است. در گروه سنگین فیلم نیز قیمتها ۳۹۵۹۳ریال به قیمت ۳۹۰۳۶ریال رسید و به این ترتیب این گروه افت قیمت ۵۶۷ریالی را تجربه کردند. در گروه سنگین بادی نیز قیمتها از ۴۰۹۰۰ به قیمت ۴۰۰۰۷ریال رسید، یعنی کاهشی معادل۹۰۰ریال در این گروه کالاها مشاهده شد.

در گروه سنگین تزریقی نیز قیمتها از ۳۸۵۵۷ریال به قیمت ۳۷۶۶۹ریال رسید، یعنی۸۸۸ریال کاهش اما پیویسیپیویسی s65 از قیمت ۲۴۹۹۵ریال به قیمت ۲۷۳۳۶ریال افزایش یافت و ۲۳۴۱ریال افزایش را تجربه کرد که بیشترین افزایش و تغییر در بین تمام گروههاست. s57 هم از قیمت ۲۷۴۹۴ به قیمت ۳۰۰۷۰ریال افزایش یافت و رشدی معادل ۲۵۷۶ریال را داشت. استایرن مقاوم نیز از قیمت ۴۲۶۴۵ریال به قیمت ۴۳۶۵۳ریال رسید و رشدی معادل ۱۰۰۸ریال را تجربه کرد. همچنین استایرن معمولی نیز از قیمت ۴۰۸۱۵ریال به قیمت ۴۱۷۷۳ریال رسید و ۹۵۸ریال افزایش یافت.

ازسوی دیگر در گروه پلیپروپیلن که این روزها در بازارهای جهانی از جذابیت خاصی برخوردارند، این گروه نیز رشد کمی را تجربه کرد، بهطوری که پلیپروپیلن نساجی از قیمت ۳۵۳۲۵ریال به قیمت ۳۵۶۴۲ رسید و ۳۱۷ریال افزایش یافت. همچنین پلیپروپیلن شیمیایی نیز از قیمت ۴۱۴۳۳ریال به قیمت ۴۲۲۰۶ریال رسید و رشدی معادل ۷۷۳ریال را تجربه کرد. در همین حال در گروه پلیاتیلن ترفتالات نیز افزایشی محدود، معادل ۳۹۹ریال مشاهده میشود.

مطالب مرتبط
قیمت خوراک گازی هنوز مشخص نشده است/پیش بینی رشد 15 درصدی تولید محصولات پتروشیمی
تعطیلی برخی طرح‌های پتروشیمی در پی بحران آب/ احتمال لغو مجوز یا انتقال پتروشیمی‌های خط اتیلن مرکز
صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری‌های تازه است
رشد 111 درصدی میزان تولید پتروشیمی نسبت به سال گذشته
مشاهده نظرات