تعطیلی برخی طرح‌های پتروشیمی در پی بحران آب/ احتمال لغو مجوز یا انتقال پتروشیمی‌های خط اتیلن مرکز

مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به مواجه شدن طرح‌های پتروشیمی اتیلن مرکز با بحران آب گفت: یکی از توصیه‌های ما به این پروژه‌ها آن است که طرح‌ها را به مناطقی که آب بیشتر است یعنی در کنار ساحل دریا منتقل کنند.

مرضیه شاهدایی، اظهار داشت: طرحهای خط لوله اتیلن مرکز در اولویت سوم شرکت ملی پتروشیمی قرار دارد چون هیچ کدام از طرحهای آن فعال نیستند.

وی افزود: بخش فیروزآباد که قرار است اتان تولید کند به نوعی در حال فعال شدن است اما بخش پایین دستی آن در چهار شهر جهرم، فسا، داراب و استهبان هنوز هیچ فعالیتی نکردهاند و پتروشیمی استهبان حتی مجوز احداث هم ندارد.

مدیر طرحهای شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: همه این طرحها با کمبود آب مواجه هستند، علیرغم آنکه مدیریت جدید این طرحها اعلام میکند که روش جدیدی پیدا کردهاند که آب کمتری مصرف کنند اما واقعیت آن است که استانداری فارس ما را مورد سؤال قرار میدهد که چرا در شرایطی که با کمبود آب مواجه هستیم و در این شهرها حتی آب شرب هم به سختی تأمین میشود در این شهرها طرح پتروشیمی تعریف کردهاید.

وی اضافه کرد: به خاطر همین بررسیهایی را با کمک دانشگاه شیراز آغاز کردهایم که از لحاظ آمایش سرزمین و وضعیت تأمین آب آیا اصلاً به صلاح است که این پروژهها اجرا شوند یا نه.

شاهدایی احتمال لغو مجوز این طرحها را رد نکرد و گفت: یکی از توصیههای ما به پروژههای تعریف شده در داخل کشور آن است که طرحها را به مناطقی که آب بیشتر است یعنی در کنار ساحل دریا منتقل کنند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما در مورد طرحهای اتیلن غرب انتقال به نزدیکترین جای ممکن یعنی عسلویه یا پارسیان است، افزود: این پروژهها را میتوانند در این مناطق ساحلی اجرا کنند و درآمدهای آن را به استان خودشان منتقل کرده و صنایع پاییندستی را گسترش دهند.

مدیر طرحهای شرکت ملی پتروشیمی تاکید کرد: توصیه ما به مقامات استانی و نمایندههای همه طرحهای تعریف شده در داخل کشور که با مشکل کمبود آب مواجه هستند آن است که اصرار نداشته باشند حتماً در آن شهر پتروشیمی احداث شود.

وی افزود: یک واحد تنهای پتروشیمی نه اشتغالزایی و نه درآمدزایی لازم را برای استان خواهد داشت اما اگر درآمد همان پتروشیمی به احداث صنایع پاییندستی در استان اختصاص یابد هم درآمد بیشتر و هم اشتغالزایی بیشتری خواهد داشت و هم از منابع کمیاب آب استفاده نخواهد کرد و آلودگی کمتری هم تولید خواهد کرد.

خط لوله اتان از پارسیان تا فیروزآباد و خط لوله اتیلن نیز از فیروزآباد تا فسا کشیده خواهد شد.
به منظور تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی فیروزآباد، فسا، داراب، جهرم و استهبان ظرفیت خط اتان یک میلیون و 300 هزار تن و خط اتیلن نیز یک میلیون و 40 هزار تن در سال پیش بینی شده است.
گفتنی است، ظرفیت تولید سالانه الفین پتروشیمی فیروزآباد یک میلیون و 40 هزار تن، پلی اتیلن سنگین پتروشیمی داراب 300 هزار تن، پلی اتیلن سبک پتروشیمی فسا 300 هزار تن، پلی اتیلن خطی و سنگین پتروشیمی جهرم 300 هزار تن و پتروشیمی استهبان 140 هزار تن است.

مطالب مرتبط
پایان جنجال‌ها در تالار پتروشیمی
قیمت خوراک گازی هنوز مشخص نشده است/پیش بینی رشد 15 درصدی تولید محصولات پتروشیمی
رشد 111 درصدی میزان تولید پتروشیمی نسبت به سال گذشته
صنعت پتروشیمی، عرصه جدید رقابت ایران و عربستان
مشاهده نظرات