48 هزار میلیارد ریال برای ارزان کردن بهداشت و درمان هزینه شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در سال جاری گفت: چهار هزار و 800 میلیارد تومان برای ارزان کردن بهداشت و درمان هزینه شد.

محمدباقر نوبخت در دهمین همایش سراسری روسا و مدیران راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به هدفمندسازی یارانه ها گفت: انرژی که در اختیار مردم قرار می گیرد نسبت به قیمت های منطقه ارزان تر است براین اساس پیش بینی شد تا به سمت قیمت های فوق منطقه ای پیش رفته و 30 درصد از درآمد حاصل از آن به تولید، 20 درصد به خزانه دولت برای انجام کارهای عمرانی و 50 درصد به مردم بازگردد اما این اتفاق نیفتاد.

وی اضافه کرد: از 180 هزار میلیارد تومان که تاکنون از منابع حاصل شده باید حدود 90 هزار میلیارد تومان آن بین خانواده ها تقسیم شود اما نه تنها نیمی از این مبلغ تقسیم نشد بلکه از منابع دیگر برای تامین یارانه ها استفاده کردیم.

نوبخت افزود: در این راستا 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، پنج هزار و 600 میلیارد تومان از بانک مرکزی و پنج هزار و 700 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی گرفته شد تا یارانه ها به مردم تعلق گیرد هرچند دو میلیون و 400 هزار نفر اعلام آمادگی کردند که نیازی به دریافت یارانه ها ندارند.

وی در مورد بودجه سال جاری گفت: بودجه سال جاری در حدود 211 هزار میلیارد تومان در قانون پیش بینی شده است براین اساس در لایحه بودجه سال آینده 224 هزار میلیارد تومان با شش درصد رشد افزایش یافت و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی این میزان را به 236 هزار میلیارد یعنی پنج درصد افزایش داد که این بودجه بین اعتبارات جاری مثل حقوق و دستمزد و پروژه های عمرانی توزیع می شود.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی بودجه سال جاری (236 هزار میلیارد تومان) به گونه ای برنامه ریزی شد تا از منابع نفتی کمتر و ازمنابع غیر نفتی بیشتر در این بودجه استفاده شود در واقع ترکیب این منابع به گونه ای است که سال آینده وابستگی به درآمد نفتی کاهش و منابع غیر نفتی مثل مالیات و گمرکات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: البته افزایش مالیات طوری نیست که ضرایب و نرخ مالیاتی افزایش یافته و فشاری بر مردم تحمیل شود بلکه پایه های مالیاتی را گسترش داده و فرارهای مالیاتی از طریق سیستم های امور مالیاتی شناسایی می شوند که افراد زیادی شناسایی شده اند.

به گفته نوبخت اکنون بیش از 95 درصد منابع از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی تحقق یافته است.

معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: از دیگر موارد منابع غیر نفتی در حوزه عوارض و مالیات، درآمدهای جرایم ناشی از تخلفات رانندگی است که البته در بودجه به این عدد به عنوان یک منبع در آمد زا نگاه نشده است بلکه یک عامل بازدارنده تلقی می شود و بخشی از آن در واحد های مرتبط با ناجا هزینه می شود.

مشاهده نظرات