رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

۹۶درصد درآمدهای مالیاتی سال ۹۳ محقق شده است

تا آخر بهمن‌ماه سال جاری وصول درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است، که می‌توان گفت ۹۶درصد درآمدهای یازده ماهه مالیاتی تاکنون وصول شده است.

تا آخر بهمنماه سال جاری وصول درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است، که میتوان گفت ۹۶درصد درآمدهای یازده ماهه مالیاتی تاکنون وصول شده است. وصول این درآمدها نسبت به سال گذشته ۴۹درصد رشد داشته است که با این شرایط نشاندهنده این است که هم رشد خوبی داشته و هم درجه تحقق درآمدها بسیار خوب بوده است.

علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری این سازمان که به مناسبت پایان سال ۹۳ برگزار شد، گفت: تا آخر بهمنماه سال جاری وصول درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است، که میتوان گفت ۹۶درصد درآمدهای یازده ماهه مالیاتی تاکنون وصول شده است. وصول این درآمدها نسبت به سال گذشته ۴۹درصد رشد داشته است که با این شرایط نشاندهنده این است که هم رشد خوبی داشته و هم درجه تحقق درآمدها بسیار خوب بوده است.

وی گفت: این درآمدها توانسته است به پیشبرد درآمدهای بودجه دولت کمک شایان و موثری داشته باشد.

عسگری گفت: در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی استانهای مختلف میتوان گفت که در برخی از استانها درصد تحقق درآمدهایشان بیش از ۱۰۰درصد بوده و در برخی از استانهای دیگر نیز شاهد تحقق کمتر از ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی بودهایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی دیگر از اقداماتی که انجام دادهایم در خصوص وصول معوقات مالیاتی مودیان بوده، که تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفت. ما سیستم متمرکزی را طراحی کردهایم که کل معوقات را میتوانیم به وسیله آن مدیریت کنیم و به این وسیله هر کسی که بدهی مالیاتی داشته باشد تحت رصد ما قرار دارد، ما توانستهایم با استفاده از این سیستم عمده بدهی مالیاتیمان را با توجه به در نظر گرفتن شرایط مختلف مانند استانها، شرکتها و افراد رصد کنیم.

عسگری گفت: در طرح جامع مالیاتی علاوه بر استانهایی که تاکنون این طرح در آنها به صورت پایلوت اجرا شده بود، ۷ استان دیگر را طی شش ماه گذشته به آن اضافه کردیم و اجرای سراسری و کشوری این طرح را گام به گام پیش خواهیم برد.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از سال آینده نیز ۱۰ استان دیگر هم به این مجموعه اضافه میشوند، بنابراین ما باید بسترهای لازم، تجهیزات اداری و آموزشهای کافی را برای پیادهسازی گامبهگام این طرح آماده کنیم تا بتوانیم این برنامه را در سطح کشور بدون هیچ مشکلی اجرا کنیم.

وی گفت: مقام معظم رهبری نکات بسیار ارزندهای را در خصوص مالیات تاکید کردند که این فرمایشات فصلالخطاب کار ما است. رهبری معظم انقلاب پرداخت مالیات را یک فریضه شرعی دانستهاند و بر روی این مسئله تاکید و حساسیت داشتند که باید مقابل فرارهای مالیاتی ایستاد.

وی در ادامه افزود: بنا به این فرمایشات و نیز براساس قانون کسانی که مالیات ندهند مجرم تلقی میشوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: وقتی که کشور فرصتی را برای فعالیت اقتصادی افراد فراهم میکند، اگر آنها به درآمدی دست پیدا کردند باید حقوق اجتماعی خود را ادا کنند و چنانچه این کار را انجام ندهند مجرم شناخته شده و مرتکب خلاف شدهاند.

وی گفت: ما در کل کشور تنها ۵میلیون نفر مودی فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی داریم که این افراد باید حقوق اجتماعی خود به مردم برگردانند و اگر این کار را انجام ندهند هم به حقوق مردم و هم به کل کشور ظلم کردهاند.

عسگری خاطرنشان کرد: درآمد کشور ما سالها تنها به درآمدهای نفتی وابسته بوده است و نیز در تمام برنامههای توسعه کشور نیز تاکید بر آن بود که باید منابع درآمدی کشور از نفت جدا شود، بنابراین نظام مالیاتی کشور میتواند با حضور قوی و پررنگ خود به این هدف بزرگ کمک کرده و کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی جدا کند.

مشاهده نظرات