ظریف: یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد توافق هسته‌ای با ایران را الزام‌آور برای همه دولت‌ها خواهد کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال که احتمال موفقیت و امضای توافق جامع چند درصد است، گفت: من احتمال موفقیت را بیش از احتمال شکست می‌دانم.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در گفتوگویی با هفتهنامه صدا در پاسخ به این سؤال "آخرین گزارشها که چندین روزنامه آمریکایی هم روی آن مانور دادند حکایت از آن دارد که طرفین در مذاکرات هستهای روی عدد ششهزار و 500 سانتریفیوژ با یکدیگر به توافق رسیدهاند، شما این موضوع را تأیید میکنید؟" ابراز کرد: "این توافق مجموعهای از قطعات است و تا این قطعات کنار هم چیده نشود هیچ تصویر واقعی وجود ندارد".

وی ادامه داد: "به همین دلیل هم در توافق ژنو گفته شد تا زمانی که روی همه چیز توافق نشود روی هیچ چیز توافق نشده است".

وزیر امور خارجه گفت: "بحث غنیسازی مجموعهای از اقدامات مختلف است که در مقاطع گوناگون شکل میگیرد؛ هیچ یک از قطعات این مجموعه نمیتواند تعیین کننده شکل کلی مجموعه باشد لذا تا شکل کلی ترسیم نشود و توافقی صورت نگیرد که هنوز شکل نگرفته، شما نمیتوانید راجع به هیچ یک از جزییاتش سخن بگویید یا در خصوص آن قسمت جزئی اظهار نظر کنید".

ظریف همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به سؤالی مبنی بر "آیا قرار است توافق نهایی بهصورت یک معاهده بینالمللی ثبت شود که در آینده طرف غربی نتواند وعدههای خود را زیرپا بگذارد؟" اظهار داشت: "برداشتن تحریمهای شورای امنیت پیچیدگی ندارد و تنها به اراده سیاسی وابسته است".

وی ادامه داد: "پیچیدگی حقوقی هم وجود ندارد، پیچیدگی حقوقی در تحریمهای گذشته هم توسط دولتهای غربی ایجاد شده است یعنی مثلاً در مورد تحریمهای عراق، آمریکاییها تصمیمی را گرفتند که حقوقی نبود اما براساس آن عمل کردند".

رییس دستگاه دیپلماسی گفت: "این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار میگیرد و در نتیجه به یک توافق بینالمللی و الزامآور برای همه دولتها تبدیل میشود".

ظریف در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر "قرار است تا آخر مارس حتماً مذاکرات به نتیجه برسد؟ یعنی توافق کامل حاصل میشود یا شکست مذاکرات؟" افزود: "خیر، چنین چیزی نیست. گفتوگوها ادامه دارد و تا زمانی که بر سر همه جزئیات توافق نشده احتمال شکست مذاکرات وجود دارد".

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که احتمال موفقیت و امضای توافق جامع چند درصد است، تصریح کرد: "من احتمال موفقیت را بیش از احتمال شکست میدانم".

رییس تیم مذاکره کننده هستهای کشورمان با بیان اینکه احتمال توافق بیش از 50 درصد است، گفت: "احساس میکنم هر دو طرف اعتقاد دارند موفقیت و رسیدن به توافق مفیدتر از شکست مذاکرات است؛ نرسیدن تفاهم، پایان دنیا نیست اما هر دو طرف زمان و حیثیت سیاسی خود را برای موفقیت این گفتوگوها هزینه کردهاند".

ظریف درباره آخرین دور مذاکرات ژنو با حضور صالحی و مونیتز نیز افزود: "در این دور پیشرفتهایی حاصل شده و این پیشرفت هم از سوی دو طرف انجام شده است. در دو طرف تصمیمات مثبتی در حوزه فنی گرفته شد".

مطالب مرتبط
نامه جمهوری‌خواهان به ایران: هرگونه توافقی با ایران تنها تا پایان ریاست اوباما معتبر است / اوباما رفتنی است و ما می‌مانیم + متن کامل نامه و ترجمه
آیا جانشین اوباما می‌تواند توافق هسته‌ای با ایران را لغو کند؟
ظریف: نامه ۴۷ سناتور آمریکایی ارزش حقوقی ندارد و ترفند تبلیغاتی است
انتقاد اوباما از نامه ۴۷ سناتور آمریکایی علیه توافق هسته‌ای
مشاهده نظرات