اشرفی اصفهانی:

دولت احمدی‌نژاد، آلوده‌ترین دولت بود

محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری در مورد ورود پول‌های کثیف به سیاست گفت: «پول‌های کثیف فقط و فقط مربوط به دولت نهم و دهم بوده و ما (اصلاح‌طلبان و دولت یازدهم) هرچه می‌کشیم از دولت احمدی‌نژاد است.

محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاستجمهوری در مورد ورود پولهای کثیف به سیاست گفت: «پولهای کثیف فقط و فقط مربوط به دولت نهم و دهم بوده و ما (اصلاحطلبان و دولت یازدهم) هرچه میکشیم از دولت احمدینژاد است؛ زیرا پیش از دولت محمود احمدینژاد اصلا این مسائل مطرح نبود. او افزود: «دولت محمود احمدینژاد آلودهترین دولت تاریخ بعد از انقلاب است در حالی که این دولت خود را از همه دولتها ممتاز میدانست، اما مردم با قضایای معاون اول (محکومیت محمدرضا رحیمی از سوی دادگاه) دیدند که ویژگیهای ممتاز این دولت چه بود.»اشرفیاصفهانی ادامه داد: «آقای رحیمی تا پیش از اینکه به زندان برود 9 اتومبیل در اختیار داشت که این اتومبیلها مربوط به بیتالمال بود و نمیآمدند پس بدهند. نباید با بیتالمال چنین برخوردهایی صورت بگیرد.»

مشاهده نظرات