برای صنعت سیمان چه باید کرد؟

سیمان یکی از پرمصرف‌ترین فرآورده‌های صنعتی در جهان است که بالاترین میزان تولید را در میان محصولات صنعتی جهان دارد؛ به‌طوری‌که گستردگی دامنه تولید و مصرف آن یکی از شاخص‌های رشد و توسعه هر کشور به شمار می‌آید.

صنعت سیمان بهعنوان یکی از صنایع استراتژیک و خمیرمایه سازندگی کشور نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا میکند و در حال حاضر ایران با کسب عنوان چهارمین تولیدکننده در جهان بهعنوان نمادی بارز از اقتصاد مقاومتی در برابر تنگناهای داخلی و تحریمهای خارجی قلمداد میشود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور طی چند ماهه اخیر، متاسفانه این صنعت دچار رکود شده که عمدهترین عامل آن کاهش تقاضا بوده است؛ این امر ناشی از عدم فراهم بودن سایر زیرساختها و کاهش ساختوساز  است. عامل اصلی این امر نیز ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و نبود تسهیلات ارزان و متناسب با قیمت مسکن در کشور است. سمینارهای متعددی در دانشگاه تهران و... با هماهنگی مرکز تحقیقات ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی در خصوص توسعه رشد ساختوساز برگزار شد. در این جلسات سعی بر آن است که انجمن صنفی صنعت سیمان با وزارت راه شرکتهای متعددی راهاندازی کنند و سرمایهگذاری آغاز شود تا دستیابی به اهداف مورد نظر پایهریزی شود.  به همین منظور برای ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط و خروج از رکود حاضر به سراغ برخی صاحبنظران در این صنعت رفته و نظرات آنها را در این زمینه جویا شدیم که در گزارشات بعدی می خوانیم.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
راهکارهایی برای خروج صنعت سیمان از رکود
محرک‌های تقویت تقاضای سیمان
جایگزینی محصولات صادراتی با سیمان
نکاتی برای راه‌های بهبود شرایط سیمان در سال 94
راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران تجاری صنعت سیمان
مشاهده نظرات