صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه گذاری‌های تازه است

مسیر توسعه صنعت پتروشیمی امسال با چالشهایی روبرو بود و امیدواریم با تغییر رویکردها در سال آینده، ظرفیت تولید مجتمع های پتروشیمی افزایش یابد.

به گزارش ارانیکو و به نقل از شانا از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عباس شعری مقدم، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: سال 93 با وجود همه چالشهای موجود در مسیر توسعه و نیز تولید محصولات، سهم پتروشیمی در اقتصاد کشور افزایش یافت، اما در جذب سرمایه گذاریهای تازه برنامه های پیشبینی شده محقق نشد و امید میرود سال آینده بتوانیم سرمایههای تازه داخلی و خارجی را وارد صنعت پتروشیمی کنیم.

وی افزود: امسال افزون بر تامین کامل نیاز داخل، در زمینه صادرات نیز با توجه به شرایط موجود عملکرد قابل قبولی داشتیم و ظرفیت تولید در صنعت پتروشیمی نیز افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در صورتی که مجتمعهای پتروشیمی توان صادرات را داشته باشند، میتوانند با برنامهریزیهای بلندمدت، افزون بر تامین نیاز داخل به صادرات در سال آینده نیز اقدام کنند.

شعری مقدم گفت: برنامه ریزیها برای تغییر نحوه صادرات محصولات پتروشیمی برای تسهیل در صدور و نیز حفظ مشتریان بین المللی شرکتهای پتروشیمی درحال انجام است و به زودی نهایی میشود.

وی با بیان این که 62 طرح پتروشیمی نیازمند جذب منابع مالی است، گفت: 36 طرح تازه ای نیز که تعریف شدهاند باید با سرمایه گذاریهای جدید با مشارکت سرمایه گذاران در مسیر ساخت قرار گیرند.

شعریمقدم ادامه داد: مشارکت بیشتر بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای پتروشیمی افزون بر سود آور بودن مسیر توسعه کشور را هموارتر میکند.

وی تصریح کرد: از همه سرمایهگذاران ایرانی و خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران دعوت میکنیم و آماده هر گونه حمایتی از آنها هستیم.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایهگذاران ایرانی و خارجی که قصد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی ایران را داشته باشند حمایت میکند و آماده هرگونه همکاری و مساعدت با هدف توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت ارزش آفرین است.

برچسب ها: شعری‌مقدم
مطالب مرتبط
پایان جنجال‌ها در تالار پتروشیمی
مشاهده نظرات