رکورد 12 ساله دلار در انتظار افزایش نرخ بهره آمریکا

بازی اونس پس از «جهش اصلاحی»

قیمت فلز زرد که در نخستین روز کاری هفته شاهد معکوس شدن روند رو به رشد خود بود، روز سه‌شنبه را به نوسان‌های بازیگوشانه گذراند.

اونس که روز دوشنبه با 2 دلار کاهش به قیمت 1166 دلار رسیده بود، روز سهشنبه تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به بهای 1169 دلار رسید، گرچه هماکنون که شما این خبر را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد.

بهای نهایی روز دوشنبه در حالی نسبت به قیمت نهایی روز جمعه با افت روبهرو شد که طلا در مقطعی از روز به قیمت 1175 دلار هم رسیده بود. رشد صبح دوشنبه ناشی از «جهش اصلاحی» پس از ثبت کمترین قیمتها در 9 هفته گذشته بود، اما عوامل کاهشی باعث فشار روی قیمتهای بازار شدند. در رشد صبحگاهی طلا «پوشش کوتاهمدت» نیز موثر بود، اما افت چشمانداز فنی ضعیف قدرت رشد را از طلا گرفت. پایگاه اینترنتی کیتکو در گزارش جمعبندی دوشنبه خود نوشته که بازار در این روز همچنان در حال هضم دادههای گزارش وزارت کار آمریکا بود که در روز جمعه منتشر شد. مهمترین دلیل اثرگذاری گزارش روز جمعه، جدی شدن بحث افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن است. دادههای بهتر از انتظار گزارش روز جمعه موجب شده افزایش نرخهای بهره در آینده نزدیک مطرح شود و این امر ریسک پذیری در بازارهای سهام را افزایش داده است. افزایش ریسکپذیری در این بازارها باعث خروج سرمایه از بازار فلزات گرانبها و کاهش خرید طلا بهعنوان سرمایه امن شده است. روز دوشنبه، روزی که روز داغ شدن بحثهای مربوط به افزایش نرخهای بهره فدرال رزرو یعنی انقباضی شدن سیاستهای پولی آمریکا بود، روز شروع برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا نیز بود. در این روز وزرای دارایی اتحادیه اروپا نیز برای تصمیمگیری درباره پذیرفتن اصلاحات پیشنهاد شده یونان دیدار کردند. دوشنبه گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه اوضاع اقتصادی یونان بدتر از آن چیزی است که تصور میشود. این گزارش در مقطعی به افزایش خرید طلا بهعنوان سرمایه امن کمک کرد. مهمترین خبر بازارهای ارز در روز دوشنبه ثبات نسبی شاخص دلار روی بالاترین سطح در 11/5 سال گذشته بهرغم افت و خیزهایی در برخی مقاطع بود. یورو هم مقابل دلار روی کمترین ارزش خود در 11 سال گذشته ماند. قیمتهای نفت هم دوشنبه با افزایش روبهرو شدند. دادههای اقتصادی ایالاتمتحده در این روز سبک بود تا بازارها تکان چندانی نخورند.
اما بازار سهشنبه نیز تحتتاثیر بحث افزایش نرخهای بهره بانک مرکزی آمریکا بود. چنان که اشاره شد کارشناسان اقتصادی و سرمایهگذاران بینالمللی بر این باورند که انتشار گزارش وزارت کار آمریکا درخصوص بهبود اوضاع بازار اشتغال و کاهش نرخ بیکاری موجب شده تا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماههای آینده بیشتر از قبل شود. اونس روز سهشنبه قیمت 1153 دلار را هم تجربه کرد، اما از این کف بازگشت. در بازارهای ارز هم شاخص دلار تحتتاثیر خوشبینیها به بالاترین سطح در حدود 12 سال گذشته رسید. نرخ برابری یورو به دلار روز گذشته به 1/077 رسید.
فدرال رزرو آمریکا از دسامبر 2008 میلادی تاکنون نرخ بهره را نزدیک به صفر ثابت نگه داشته و از سال 2006 میلادی نیز نرخ بهره را افزایش نداده است. به اعتقاد تحلیلگران، افزایش نرخ بهره میتواند موجب تقویت ارزش دلار شده و این مساله به ضرر قیمت طلا خواهد بود. ویکتور تیان پیریا، تحلیلگر ارشد موسسه «ایانزد استرالیا» معتقد است که قیمت طلا همچنان تحتتاثیر گزارش وزارت کار آمریکا قرار دارد. برخی تحلیلگران بر این باورند که سطح حمایتی قیمت طلا در شرایط کنونی 1150 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا با افت شدیدی روبهرو خواهد شد.
اینها در حالی است که نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان میدهد که 71 درصد اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا در 6 ماه دوم امسال نرخ بهره را افزایش دهد. به گزارش سایت طلا به نقل از آسوشیتدپرس، نظرسنجی انجمن ملی اقتصاددانان تجاری آمریکا از 293 کارشناس ارشد اقتصادی نشان میدهد که 57 درصد کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که نااطمینانی نسبت به سیاستهای مالی تاثیر منفی بر روند رونق اقتصادی آمریکا نخواهد داشت.

مشاهده نظرات