نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ایلام

نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام اعلام شد. نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان پس از بررسی مشکلات، توسط اتاق بازرگانی حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مطالب مرتبط
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی تهران
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی کرمانشاه
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی بیرجند
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی ارومیه
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی سنندج
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی یاسوج
نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی بوشهر
مشاهده نظرات