الگوی مطلوب صندوق‌های ثروت ملی برای ایران چیست؟

مدل مطلوب پس‌انداز نفتی

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان معتقدند که الگوی پس‌اندازهای درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته مانند نروژ می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد، نتایج یک پژوهش، با توجه به بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نمی‌توان یک روش واحد برای بهره‌برداری از این منابع اتخاذ کرد.

مشاهده نظرات