عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود:

رفع تحریم شرط اساسی ورود بانک‌ها به معاملات آزاد ارز

یک استاد دانشگاه گفت: اگر در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز نظارت بانک مرکزی مانند گذشته باشد موفق نخواهد بود، یعنی بانک مرکزی باید بانک‌های متخلف را جریمه کرده و یا امتیاز خرید و فروش ارز را از آنها سلب کند.

محمدرضا آرمان مهر با اشاره به اینکه فروش نرخهای مختلف ارز توسط بانکها موجب رقابتیتر شدن بازار و تعادل دراز مدت نرخ ارز خواهد شد، اظهار داشت: زمانی که این عمل صورت گیرد هیچ کس قادر به احتکار ارز نخواهد بود و به همین دلیل بعید است قیمت ارز افزایش پیدا کند و یا نوسانات کاذب در بازار ایجاد شود.

وی ادامه داد: بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری وقتی که در شرایط رقابتی است هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع فروشنده عمل میکند، یعنی زمانی که بانکهای مختلف ارز بفروشند دست دلالان کوتاه خواهد شد و امکان بازی با ارز، سفته بازی و احتکار ارز از بین خواهد رفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود عنوان کرد: ارز نیز مانند هر کالای دیگری عرضه و تقاضایی دارد و این عمل میتواند در جهت رقابتی کردن بازارها مناسب باشد.

آرمان مهر در پاسخ به این سوال که اگر این اقدام مناسب است چرا در تجربه قبلی سپردن فروش ارز به بانکها التهابات ارزی تشدید شد و بانک مرکزی مابه التفاوت قیمت ارز را شبانه از بانکها پس گرفت، گفت: در این رابطه الزاماتی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها رفع تحریم است، چنانکه برای رقابتیتر کردن بانکها باید تحریمها به صورت عملی برداشته شوند نه روی کاغذ.

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که در شرایط جنگ و یا تحریم هستیم نمیتوان کار را به بازار رقابت سپرد، این کار اشتباهی است که جریان را آزاد بگذارند،چرا که تنها به نفع دلالان و واسطه گران خواهد بود اما در شرایطی که تحریمها رفع شده باشد این اقدام مناسب است.

وی در پاسخ به این پرسش که سابقه این کار در سال 71 باعث تورم افسارگسیخته شد و در سال 91 نیز التهابات ارزی را در پی داشت، آیا باید نگران باشیم که مجددا این اتفاقات تکرار شود یا خیر، گفت: این امر به مدیریت بازار برمیگردد. در شرایطی که ارزهای مختلف را بتوانیم وارد بازار کنیم رقابتیتر کردن بازار به نفع اقتصاد است و در واقع قبل از آنکه افزایش قیمتهای تصنعی اتفاق بیافتد افزایش قیمت واقعی را خواهیم داشت.

آرمان مهر در خصوص تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر یکسان سازی نرخ ارز، گفت: دونالد ترامپ نامزد انتخابات آمریکا تهدید کرده است که تحریمها را تا حد ممکن باز میگرداند و اگر در انتخابات آمریکا رای بیاورد ما مجددا به حالتی بر میگردیم که ارز را قرنطینه کنیم و آن را تنها در دست بانک مرکزی قرار دهیم، بنابراین بستگی دارد که در آمریکا چه سیاستی در قبال ایران اتخاذ میشود.

این استاد دانشگاه افزود: به نظر میرسد که در رابطه با اروپا مشکل چندانی وجود ندارد و مواردی همچون قراردادهای خودروسازی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سیاستهایی است که به نفع ما خواهد بود.

آرمان مهر تصریح کرد: اما اگر ما دچار تحریم شویم سیاستهای مربوط به ارز با شکست مواجه خواهد شد یعنی باید ارز را در دست بانک مرکزی قرار دهیم و محدودیتهای سختی را بر آن اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز با روابط بانکی بین المللی رابطه مستقیم دارد اظهار داشت: روابط بانکی بین المللی همچون پذیرفتن درخواست ایران برای پیوستن به تجارت آزاد جهانی از سوی اروپا اقداماتی است که هر چه بهتر انجام شود روند یکسان سازی نرخ ارز در دست بانکها بهتر انجام خواهد شد.

آرمان مهر به بانکهایی اشاره کرد که در سال 91 در بحبوحه افزایش قیمت دلار از فروش قیمت دلار خودداری کردند و بیان کرد: اگر نظارت بانک مرکزی مانند گذشته باشد موفق نخواهد بود یعنی بانک مرکزی باید این بانکها را جریمه کرده و یا امتیاز خرید و فروش ارز را از آنها سلب کند.

مشاهده نظرات