ایران صادرکننده گازوئیل یورو ۴ شد

یک مقام مسئول اعلام کرد: برای نخستین بار ایران گازوئیل با استاندارد یورو چهار از پایانه‌های نفتی غرب خلیج فارس به بازار جهانی صادر کرد.

محمود طاهریزاده با اشاره به آغاز صادرات گازوئیل یورو چهار اتحادیه اروپا از پایانههای نفتی ایران در غرب خلیج فارس، گفت: در طول چهار ماه نخست سالجاری حدود ۱۸۴ میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو چهار از پایانه نفتی ماهشهر صادر شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه سال گذشته صادرات گازوئیلی از پایانه نفتی ماهشهر انجام نگرفته بود، تصریح کرد: امسال برای نخستین بار صادرات گازوئیل یورو چهار از این پایانه نفتی آغاز شده است.

رئیس ناحیه ماهشهر در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تاکید بر اینکه در کنار گازوئیل، حدود ۹۶۰ میلیون لیتر نفت کوره از پایانه ماهشهر صادر شده است، اظهارداشت: این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته حجم صادرات نفت کوره از پایانه نفتی ماهشهر حدود ۴۷۲ میلیون لیتر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون پایانه ماهشهر به یکی از کریدورهای صادرات انواع فرآورده نفتی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی میشود در ادامه سال جاری حجم صادرات گازوئیل و نفت کوره از پایانه ماهشهر به بازارهای جهانی افزایش یابد.

ایران از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه ۹ تا ۹/۵ میلیون لیتر گازوئیل صادر کرده که حجم صادرات این فرآورده نفتی در مقایسه با سال گذشته (حدود ۴/۵ میلیون لیتر در روز) افزایشی دو برابری داشته است.

مشاهده نظرات