بهره‌گیری از تجربیات جهانی در مسکن مهر

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر دامن نزدن به طبقاتی شدن شهرها با ساکن کردن اقشار کم درآمد در مسکن‌های مهر گفت: از تجربیات بین‌المللی برای مسکن مهر و ترکیب طبقه‌های متوسط و کم‌درآمد بهره ببریم.

پیروز حناچی در حاشیه نشست رسانهای خود، در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: نمای ساختمانها موضوع مهمی است که در مقررات ملی ساختمان به آن پرداخته شده و جزو رعایت ضوابط و مقررات ملی است اعم از آنکه قابل اشتعال نباشد و درست نصب شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: در مورد ضوابط باغها شاهد هستیم که حجم زیادی از باغات شهرهای مختلف ایران از جمله کلانشهرها در داخل محدودهها از بین رفته است و ۳۰ درصد سطح اشغال به طور کامل تامین نشده و معنایش این است که این ضابطه (برج باغ) به تنهایی قابل اجرا نبوده و نباید انجام میشد. شاید بهترین راه این باشد که به مالکان کمک کنیم تا نه تنها با هزینه خودشان بلکه اگر باغات برای شهر اهمیت دارد با هزینه شهر، باغات در جهت تامین منافع شهر حفظ و نگهداری شوند.

معاون شهرسازی و معماری افزود: در مورد خیلی از باغات بزرگ شهرها، شبکه آبیاری مشکل دارد و با هزینه گزافی برای مالکان آبیاری آنها تمام میشود. اگر باغات برای شهر ارزش دارند که قطعا ارزش دارند، اگر در کیفیت هوای شهر تاثیر دارند که قطعا دارند، باید شهرداری برای نگهداری و حفاظت آنها کمک کند.

حناچی تاکید کرد: کمک کردن شهر به حفظ باغات تنها ممنوعیت در فروش تراکم نیست بلکه باید کمک کنیم که در عین حفظ باغات، منافع مالکان آن باغات را نیز تامین کنیم. این موضوعی است که با همراهی شورای شهر تهران در حال پیگیری هستیم.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در بیان اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری و کاهش بار ترافیکی غرب تهران با ساخت و سازهای بیرویه در منطقه ۲۲ تهران گفت: حساسیت نشان دادن به آنکه روند بلندمرتبهسازی در منطقه ۲۲ تهران ادامه پیدا نکند، نخستین گام است و دومین گام این است که نظام مدیریتشهری مجاب شود ساخت و سازهای منطقه ۲۲ اشتباه بوده و باید روند فعالیت خود را اصلاح کند. به هر حال با علم سیالات نمیتوانیم مبارزه کنیم. هر سطح طبقاتی مانعی برای جریان هوا است. مخصوصا در زیر ۱۰ متر که تاثیر مستقیمی بر کیفیت مناطق مسکونی دارد.

حناچی درباره ساخت وساز بناهای بلند و پیگیری ممنوعیت آنها در شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چند گزارش ارایه شد که گزارشهای ارایه شده قابل تامل بودند. به عنوان نمونه ما ایستگاهی در مهرآباد داریم و ۵۰ سال است که اطلاعات هواشناسی این منطقه ثبت میشود. اطلاعات مهرآباد نشان میدهد ساخت ساختمانهای بلندمرتبه بخشی از بادهای جنوب به شمال را متوقف کرده است و اینها اطلاعاتی نیستند که بتوان آنها را نفی کرد. همچنین نماینده سازمان محیط زیست گزارشی را در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارایه کرد با این محتوا که وقتی باد در مناطق جنوب غرب تهران در حال جریان است، جریان باد در میدان رسالت به صفر میرسد.

وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری تاثیر ساخت و ساز بر آلودگی هوا را رد کرده است گفت: وقتی بخش عمدهای از منابع شهرداری از ساخت و ساز و فروش تراکم تامین شود طبیعی است که حساسیت وجود دارد. اما آنچه قابل تحلیل و بررسی است این نکته است که موضوعات علمی این طور نیستند که از سوی یک نهاد یا فرد رد یا نفی شوند بلکه با روش علمی و استدلالهای علمی قابل رد یا اثبات هستند.

حناچی گفت: شهرداری را موظف کردیم که در صورت مخالفت با تاثیر ساخت و ساز بر آلودگی هوا، مدل سازی کند و طی گزارشی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه دهد. اما در مجموع نظر رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران که سالهاست در دانشکده فنی سیالات درس میدهد، نظر شورای عالی شهرسازی و معماری را مبنی بر تایید تاثیر ساخت و ساز بر آلودگی هوا تایید میکند. بههرصورت اگر مسیری را رفتهایم که اشتباه بوده ادامه مسیر اشتباه خیلی به نفع شهروندان نیست و باید در این مورد تجدیدنظر کنیم.

وی درباره ارائه گزارشی از سوی شهرداری مبنی بر تاثیر یا عدم تاثیر ساخت و ساز بر آلودگی هوا گفت: گزارش هایی از سوی شهرداری ارایه و به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارجاع شد که با همکاری دانشگاههای کشور در حال جمع بندی نهایی و طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری است.

حناچی درباره پرداخت غرامت به شهروندان به واسطه تخلفات ساختمانی گفت: یکی از منابع درآمد در همه شهرداریهای کشور متاسفانه درآمدهای ناشی از ماده ۱۰۰ است. ماده ۱۰۰ دو محور اصلی دارد که شامل قلع و قمع و در صورتی که با اصول فنی مغایرتی نداشت با پرداخت جریمه باقی بماند. متاسفانه مدتهاست بند اول که قلع و قمع است انجام نمیشود و ردیف دوم یعنی پرداخت جریمه در نظام مدیریت شهری تبدیل به یکی از ردیفهایی بودجهای شده است که محل اشکال و انتقاد است؛ یعنی قانونی که برای جلوگیری از تخلف است تبدیل شود به شرایطی که با گرفتن وجه جنبه قانونی پیدا کند.

وی در مورد تصمیماتی از این دست گفت: موضوع پرداخت غرامت به شهروندان در صورت تخلفات ساخت و ساز موضوعی نیست که ما در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مستقیما در آن نقش داشته باشیم. طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها؛ اعضای شورای شهر، نمایندگان قوه قضاییه در هر استان و نمایندگان شهرداری هستند که تصمیم به رای میگیرند. ما باید از همه ظرفیتهای قانون استفاده کنیم اگر موردی ساخته میشود که شرایط فنی و بهداشتی ندارد حتما باید به سمت قلع و قمع برویم.

حناچی در مورد شهرسازی مسکن مهر گفت: مسکن مهر به جهت مکان گزینی، نحوه ساخت و ساز و حداکثر تراکم اشکالاتی دارد. اگر چه مسکن مهر پروژهای است که ما در حال حمایت از آن هستیم اما باید همه چیز اصولی ساخته شود. فکر میکنم تجربیات دنیا تراکم متوسط را برای مسکن مهر و ترکیب طبقههای متوسط و کم درآمد را در مساکنی که با حمایت دولت ساخته می شود توصیه میکند و ما باید این روش را در کشور برای ادامه مسکنهای مهر در نظر بگیریم.

ما باید از موضوع مسکن مهر درس بگیریم و انباشت واحد مسکونی برای اقشار خاص چه از طبقات بالا و چه از طبقات پایین در شهرهای مختلف کار پسندیدهای نیست و از نظر شهرسازی این موضوع رد شده زیرا به طبقاتی شدن جامعه منجر میشود.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات