جزئیات جلسه شورای روسای اتاق بازرگانی؛

جلال‌پور رئیس افتخاری اتاق ایران می‌شود/ انتخاب رئیس جدید درشهریور

بر اساس توافق امروز روسای اتاق‌های بازرگانی، مقرر شد علاوه بر اینکه محسن جلال‌پور به عنوان رئیس افتخاری اتاق ایران ادامه همکاری دهد، رئیس جدید نیز در شهریورماه انتخاب شود.

پدرام سلطانی در نشست امروز شورای روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که بدون حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: در غیاب رئیس و دوست بزرگوار، اداره جلسه سخت است و از اینکه امور اتاق و مسئولیتهای فراوان وی، موجب بروز و تشدید بیماری قلبی وی شده، بسیار متاسفیم و به سهم خود احساس تقصیر میکنم از اینکه وی همه بار مسئولیت را در مدت ۱۴ ماه، به تنهایی به دوش کشید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: افرادی که در دوره گذشته در اتاق حضور داشتند میدانند که جلالپور با خونگرمی و جدیت بسیار امور اتاق را دنبال میکرد و از فعالترین روسای اتاق بود و امیدواریم به زودی زود در قالب رئیس افتخاری یا فردی متخصص، توانمند یا صاحب نظر به جمع خانواده بخش خصوصی برگردد. البته اتفاقی که برای رئیس اتاق ایران افتاد، همه را به این فکر فرو میبرد که چه روشی در اداره اتاق و کشور وجود دارد که این همه فشار به مدیران ارشد وارد میکند و به نظر میرسد باید در روش اداره اتاق تجدید نظر شود.

وی تصریح کرد: مسئولیتهایی که بر دوش رئیس اتاق گذاشته شده، بسیار زیاد است و عضویت و حضور در جلسات زیاد منجر به آزار میشود، به خصوص در شرایط اقتصادی کشور با رکود اقتصادی و شرایط پس از برجام، توقعات از بخش خصوصی بسیار افزایش یافته است؛ بنابراین باید حجم کار و شیوه مدیریت را به گونهای بررسی و تجدید نظر کنیم تا فشار موجب بروز عوارض نشده و موجب کارآمدی بیشتر و تقسیم کارها و کم تر شدن فشار و بار روحی وروانی روسا شود.

سلطانی گفت: بر اساس نظرات همه روسای اتاقها، باید با همان حرکت متین و پختهای که این دوره را آغاز کردیم، امور اتاق را ادامه دهیم تا اینکه ناآگاهان از اتاق و وضعیت آن، این موضوع را به یک چالش تبدیل نکنند. در این میان اعضای هیاترئیسه همه متحد هستند و میخواهند نشان دهند که بخش خصوصی خرد لازم را پیدا کرده و با خرد جمعی به نقطهای مطلوب میرسد و آن را اجرا میکند؛ بنابراین تا زمان تعیین رئیس جدید، اخذ مشورت از روسای اتاقها و پیشکسوتان و زعمای اتاق مطلوب و ضروری است، ضمن اینکه در جلسه مرداد ماه هیئت نمایندگان، تاریخ انتخابات برای تعیین رئیس جدید را تعیین میکنیم و امیدواریم در شهریور انتخابات انجام شود.

وی ادامه داد: اما تا آن زمان خواست و نظر همه اعضای هیئت رئیسه این است که هیچ نمودی از تعلل و درنگ از کارهای اتاق ایران و اتاقهای شهرستان بوجود نیاید و جدیتر از گذشته پیش برویم و آنچه که هیئت نمایندگان و فعالان اقتصادی از اتاق ایران انتظار دارند ادامه پیدا کند، البته انجام انتخابات در فضای تدبیر و تعقل نیز مهم است و این موضوع را به جنجالی انتخاباتی تبدیل نخواهیم کرد و با توجه به شایسته سالاری و بلوغ این کار را انجام میدهیم.

همچنین، علا میرمحمدصادقی، مشاور  عالی هیئت رئیسه در امور پیشکسوتان، با اظهار تاسف از وضعیتی که برای  رئیس اتاق بازرگانی  ایران اتفاق افتاده و موجب شده که وی نتوانند به ریاست خود ادامه دهند، گفت: وی بسیار پرتلاش بود و آرزو دارم که سلامتی خود را بازیافته، به جمع فعالان اقتصادی بازگردند و بتوانیم از دیدگاههای ایشان استفاده کنیم؛ اما در این شرایط روسای اتاقها و هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه باید بلوغ خودشان را نشان داده و آبروی اتاق را حفظ کنند و حتماً از مبارزات انتخاباتی به دور باشند و خیلی زود در مورد رئیس جدید تصمیم بگیرند.

حدود ده روز پیش بود که جلالپور با انتشار متنی در فضای مجازی، استعفایش را علنی کرد و از بیماری سختی خبر داد که نه تنها سالها او را همراهی میکرده؛ بلکه اکنون دیگر امانش را بریده است. انتشار این متن واکنشهای بسیاری را در پی داشت و بسیاری را هم در شوک فرو برد؛ اگرچه همان روز به سرعت، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که استعفای او را نزد خود به امانت محفوظ نگاه خواهد داشت، اما همه را درانتظار تعیین تکلیف نهایی این وضعیت و انتخاب رئیس جدید فرو برد.

مشاهده نظرات