کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد؟

فربد زاوه گفت:« کاهش نرخ سود بانکی فروش اقساطی را ارزان‌تر می‌کند.»

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو با اشاره به شرایط کنونی بازار خودرو و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار خودرو اظهار داشت:« کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود فروش اقساطی ارزان تر شود.»

وی افزود:« فرآیند فروش به گونهای است که وقتی خودرویی را میفروشید باید تناسبی بین قیمت کالا، کیفیت، قدرت خرید و خواسته مشتری برقرار شود. زمانی که این تعادل برقرار نشود، قیمت خیلی بالا یا کیفیت خیلی پایین اتفاق میافتد. وقتی یکی از این عوامل تعادل بخشی در این چرخه کارنکند، در نتیجه فروشی اتفاق نمیافتد. یکی از فاکتورهایی که میتواند تعادل برقرار کند و قدرت خرید مشتری را بالا ببرد، فروش اقساطی است.»

زاوه ادامه داد:« یعنی فروشنده آینده مشتری را با این شیوه میخرد. کارکرد وام در واقع یعنی خرید یا پیش خرید آینده مشتری.»

این کارشناس خودرو عنوان کرد:«این خرید آینده با توجه به شرایطی که مشتری دارد صورت میگیرد. در این فرآیند پایین آمدن نرخ بهره باعث میشود ریسک بانک برای خرید آینده کاهش پیدا کند ودر نتیجه بانک میزان کمتری ضرر کند.»

او گفت:« این فرآیند در ادامه سبب میشود بانکها با آرامش بیشتری وام در اختیار مشتریان خود قرار بدهند، چون ریسک کمتری دارد. از سوی دیگر برای آینده خود بهره کمتری میپردازند و حجم کمتری از آینده خود را میفروشند. و از سویی انگیزه مشتری هم برای خرید کالا افزایش مییابد. نتیجه این میشود که کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود خرید کالاهای سرمایهای و کالاهای نیمه سرمایهای رونق بگیرند.»

زاوه اظهار کرد:« در حال حاضر مشاهده میکنید که بازار مسکن به تحرک افتاده، بدون اینکه اثر تورمی داشته باشد. یعنی خرید و فروش بدون تغییر قیمت رونق گرفته است.»

مشاهده نظرات