محدودیت شرکت‌های نفتی آمریکایی برای حضور در ایران بدلیل قوانین کنگره

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: محدودیت و مشکلی درمذاکره با شرکت‌های نفتی آمریکایی برای همکاری در صنعت نفت وجود ندارد، اما این شرکت‌ها برای حضوردر ایران توسط قوانین کنگره محدود شده اند.

امیرحسین زمانی نیا روز دوشنبه درباره روند مذاکره با شرکتهای نفتی بین المللی در صنعت نفت، افزود: در ماههای اخیر با بسیاری از شرکت های معتبر آسیایی و اروپایی مذاکره شده که البته هنوز نهایی نشده است.

وی اضافه کرد: این مذاکرات مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت در بخشهای مختلف صنعت نفت، از جمله بخش بالاستی (اکتشاف و تولید)، پتروشیمی و پالایشی است.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره مذاکره با شرکتهای آمریکایی نیز گفت: اکنون، مذاکره نفتی با شرکتهای آمریکایی نداریم.

این مسئول وزارت نفت یادآورشد: در واقع، شرکتهای آمریکایی به دلیل قوانین آمریکا نمیتوانند در کشورمان فعالیت کنند.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ادامه داد: عدم فعالیت شرکتهای آمریکایی در ایران به تحریم اولیهای بازمیگردد که کنگره وضع کرده و هنوز پابرجاست.

پس از اجرا شدن برجام از دی ماه پارسال، شرکتهای بین المللی مذاکرههای خود برای حضور در صنعت نفت ایران را به طور جدی آغاز کردند.

در بین شرکت های متقاضی حضور در صنعت نفت ایران، فهرست طولانی از شرکتهای معتبر مانند شل (انگلیس-هلند)، بی.پی (انگلیس)، توتال (فرانسه)، او.ام.وی (اتریش)، انی (ایتالیا) و لوک اویل (روسیه) به چشم میخورد که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه نیز منجر شده است.

نکته قابل توجه، تمایل شرکتهای نفتی آمریکایی برای حضور در صنعت نفت ایران است که تاکنون به نتیجه نرسیده؛ حتی نمایندگان جنرال الکتریک آمریکا نیز زمستان پارسال به ایران سفر کردند و به مذاکره با برخی مسئولان صنعت نفت پرداختند که البته به نتیجه نرسید.

به گفته مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی نفت، نمایندگان این شرکتهای آمریکایی به جای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران به دنبال فروش تجهیزات بودند که وزارت نفت با آن موافقت نکرد.

وزارت نفت، شرط همکاری با شرکتهای بین المللی در پساتحریم را «سرمایه گذاری به شرط انتقال فناوری» اعلام کرده است، بنابراین از شرکتهایی که فقط به دنبال فروش تجهیزات هستند، استقبال نمیکند.

بر اساس برجام، توافق شده است که تحریمهای مرتبط با پرونده هستهای ایران رفع شود، اما تحریمهایی که پیش از این توسط کنگره آمریکا علیه کشورمان وضع شده و ارتباطی به موضوع هستهای ندارد، همچنان پابرجا مانده است.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات