ساخت شهرک تخصصی پوشاک

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آماده شدن مقدمات ایجاد شهرک تولیدکنندگان پوشاک این استان خبر داد و گفت: با ایجاد این شهرک حدود ۳ هزار تولیدی پوشاک از شهر تهران خارج می‌شود.

نعمتالله ترکی با اشاره به اینکه اتحادیه تولیدکنندگان صنف پوشاک طرحی را برای ایجاد شهرک پوشاک آماده کرده است، گفت: امروز میتوانیم اعلام کنیم که زمینههای ایجاد این شهرک آماده شده است و در بخش تامین زمین و زیرساخت نظیر آب، برق و گاز کارها را پیگیری میکنیم. وی با بیان اینکه با ایجاد این شهرک حدود 3هزار تولیدی پوشاک از شهر تهران خارج میشود، گفت: این طرح اشتغالزایی 200 هزار نفری خواهد داشت.

وی گفت: تا پایان امسال زمین واگذار میشود و تقریبا از اوایل سال آینده استقرار این واحدها در این شهرک آغاز خواهد شد. رئیس اتحادیه صنف تولید و فروشندگان لباس و پوشاک هم گفت: طرح ایجاد شهرک پوشاک استان تهران بعد از مطالعات کارشناسی وارد اجرا شده است. ابوالقاسم شیرازی با تاکید بر ساماندهی صنف تولیدکنندگان پوشاک استان تهران گفت: امروز تصمیم گرفته شد با کمک دولت در مناطق شرق، جنوب و غرب تهران شهرک تولیدی پوشاک استان بهصورت خوشهای ایجاد شود.

مشاهده نظرات