قائم مقام بانک مرکزی:

محدودیت‌های بانکی، پس از برجام هر هفته در حال کاهش است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: هم اکنون با بانک‌های کوچک و متوسط بین‌المللی در ارتباطیم و به سمت همکاری با بانک‌های بزرگ نیز در حرکت هستیم.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در خصوص این که تا کنون برجام چه تاثیری بر مناسبات بانک و بیمه کشور داشته است؟ گفت: موفقیتهای برجام در حوزه نظام بانکی ابعاد گوناگونی داشته و در سیاستگذاریها و پیشبرد اهداف کشور در حوزه فعالیتهای بانکی، موفقیتهای زیادی را به بار آورده است.

وی همچنین با اشاره به طرح عظیم اصلاح نظام بانکی، افزود: مجموعه اقدامات اصلاحی در نظام بانکی نمود داشته اما این بار سه مؤلفه مهم اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازار سرمایه و ساماندهی بدهیهای دولت در ذیل طرح اصلاح نظام بانکی مراحل کارشناسی خود را طی کرده است و از سوی رییس جمهور تایید و ابلاغ شده است.

قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: هم اکنون وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه رکن مهم اقتصادی بوده و هر کدام مسئول اجرای اقداماتی که در این طرح عظیم شناسایی شده هستند.

وی تصریح کرد: در این راستا به طور ماهانه عملکردها بررسی و گزارشها تهیه میشود.

کمیجانی با اشاره به هماهنگیها در ستاد اقتصادی دولت طی دوره دولت یازدهم گفت: ما شاهد آثار مثبت در این راستا بودهایم و امیدواریم به مرور که این سیاستها اجرا میشود موفقیتهای بیشتری را داشته باشیم.

وی افزود: یکی از ابعاد اصلاح نظام بانکی گسترش روابط کارگزاری بانکی است که از زمانی که موافقتنامه میان ایران و کشورهای 5+1 حاصل شده این رویه گسترش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در کوتاه مدت، کندی و مقاومتهایی را شاهد بودیم، افزود: کنار گذاشتن رفتار گذشته و حرکت به مسیری جدید زمانبر بود اما هم اکنون این موانع از سر راه برداشته شده و محدودیتها کنار رفته و ما به صورت هفتگی شاهد توفیقات بیشتری در این راه هستیم.

وی با بیان این که بانکهای بسیار زیادی از متوسط و کوچک در دنیا با ما همکاری میکنند افزود: ما به سمت بانکهای بزرگ در حرکتیم و در کوتاهترین زمان بانکهای بزرگ نیز به این گروه خواهند پیوست.

کمیجانی تصریح کرد: امورات اقتصادی ما به طور روان با هزینه نقل و انتقال کم و با دسترسی به منابع ارزی خودمان حاصل شده و امیدواریم این روند عمق و گسترش بیشتری پیدا کند و به مرور نیز شاهد باشیم که از منابع ارزی، بهره بیشتری بگیریم.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات