پرداخت سودهای کلان در دو موسسه مالی و اعتباری

برنامه پایش شب گذشته در گزارش خبری تحلیلی خود افشا کرد که موسسه مالی و اعتباری آرمان و کوثر در حال حاضر به سپرده‌های خود به ترتیب سود 25 و 21 درصد می‌دهند.


برنامه پایش شب گذشته در تماس ضبطشدهای که با مسئولان چهار شعبه موسسه مالی و اعتباری آرمان داشت از آنها پرسید که در حال حاضر نرخ سود سپردههای روزشمار و سالانه این موسسه چقدر است که این مسئولان گفتند: اکنون در موسسه مالی و اعتباری آرمان به سپردههای روزشمار 23 درصد سود و به سپردههای سالانه 25 درصد سود تعلق میگیرد.

مسئولان شعب موسسه مالی و اعتباری آرمان در ادامه این گفتگو عنوان میکنند که به ازای هر یک میلیارد تومان نیم درصد به میزان سود سپرده اضافه میگردد. همچنین نرخ تسهیلات در این موسسه 21 تا 23 درصد عنوانشده است. همچنین در ادامه این تماس ضبطشده خبرنگار برنامه پایش با موسسه مالی و اعتباری کوثر تماس گرفت که مسئولان شعبههای این موسسه نیز اعلام کردند به سپردههای خود سود 19 تا 21 درصد تعلق میگیرد.

این در حالی است که موسسه مالی و اعتباری کوثر در حال حاضر با مجوز بانک مرکزی تحت فعالیت است و موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز در شرف گرفتن مجوز از بانک مرکزی است. این در حالی است که از تیرماه سال جاری حداکثر نرخ سود بانکی برای سپردههای یکساله از اول تیرماه 15 درصد تعیینشده بود. همچنین نرخ سود تسهیلات حداکثر 18 درصد مشخصشده بود.

برچسب ها:
مشاهده نظرات