برنامه ایمیدرو برای آموزش همه سطوح نیروی انسانی بخش معدن

ایمیدرو با سرمایه گذاری، مشارکت و بهره گیری از امکانات داخلی و بین المللی، برای آموزش همه سطوح نیروی انسانی بخش معدن کشور برنامه دارد.

شمس الدین سیاسی راد مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با بیان این مطلب اظهار داشت: نخستین برنامه آموزش نیروی انسانی بخش معدن، مربوط به کارگران بخش خصوصی است که با همکاری سازمانهای آموزش فنی حرفهای کشور و نظام مهندسی معدن از سال گذشته در مقیاس محدود و آزمایشی در 7 استان انجام شد و امسال در 31 استان کشور دوره های آموزشی برگزار میشود. وی ادامه داد: در زمینه آموزش تکنسینها، مهندسان و کارشناسان، قراردادی با سازمان نظام مهندسی معدن منعقد کردهایم. همچنین برای آموزش سایر دست اندرکاران بخش معدن (مدیران و کارآفرینان)، در حال برنامه ریزی هستیم.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به برنامههای آموزشی جدید در بخش معدن، تصریح کرد: طی 3 ماه آینده، دورههای ویژه آموزش نظری و عملی با برجسته ترین اساتید خارجی را در دستور کار داریم. همچنین، برنامه آموزش کارکنان ستاد، واحدها و طرحهای ایمیدرو با جدیت دنبال میشود.

وی افزود: با توجه به محدودیتهای اجرایی و کمبود مربی و مدرس در سطح جهانی به ویژه در زمینه آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دورههای آموزشی به صورت محدود انجام میشود و طی سال های آینده با رفع مشکل کمبود مدرس، دوره های آموزشی افزایش می یابد. در همین زمینه (تربیت مدرس)، با یکی از دانشگاههای آلمان در حال مذاکره هستیم.

تعمیق رابطه با دانشگاهها

سیاسی راد با اشاره به اینکه ایمیدرو تعمیق رابطه بخش معدن و صنایع معدنی با دانشگاهها و انجمن های علمی تخصصی را جزو سیاست های خود می داند، گفت: انعقاد قرارداد همکاری با دانشگاه تهران برای تاسیس موسسه پژوهشی مشترک در زمینه معدن و صنایع معدنی، از جمله این اقدامات است. همچنین در حال مبادله تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی شریف با تمرکز بر «استحصال مواد معدنی از منابع ثانویه» و نیز «حوزه انرژی» و «محیط زیست» در بخش معادن و صنایع معدنی هستیم. وی ادامه داد: اوایل امسال نیز با دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز تفاهم نامه همکاری منعقد کردیم و در حال بررسی و تصویب پروژههای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی هستیم.

منبع: ایلنا
مطالب مرتبط
حرکت معدن در جاده پیشرفت
آب، مایه حیات معدن
مشاهده نظرات